Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Alerty bezpieczeństwa w 2017 r.

10.07.2017

Pękanie kół oraz wadliwy proces spawania ramy jako przyczyny zdarzeń i wypadków kolejowych - Urząd Transportu Kolejowego opublikował alerty z krajów Unii Europejskiej w dziale „Alerty bezpieczeństwa w 2017 r.”

W związku ze zidentyfikowanymi w ostatnich miesiącach problemami związanymi z produkcją elementów w transporcie kolejowym, takich jak koła i ramy (dot. procesu spawania) w pojazdach eksploatowanych głównie na kolejach UE, Prezes UTK przypomina o konieczności zapoznania się z treścią alertów opublikowanych przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa innych krajów oraz zweryfikowania w ramach własnego systemu zarządzania bezpieczeństwem, czy przedmiotowe typy pojazdów nie są użytkowane przez przewoźników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku użytkowania typów pojazdów wskazanych w alertach należy podjąć odpowiednie działania wynikające z posiadanych systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz niezwłocznie poinformować o nich Prezesa UTK.

 

do góry