Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Formularz o wszczęciu procedury weryfikacji WE podsystemu

06.07.2017

Przedsiębiorcy realizujący inwestycje lub modernizacje podsystemów infrastruktury, energii i sterowania mają obowiązek powiadomić Urząd Transportu Kolejowego o rozpoczętej weryfikacji WE. By to ułatwić Urząd przygotował interaktywny formularz.

Informacja powinna odnosić się do zmian określonych w ramach przepisów prawnych europejskich i krajowych. Notyfikowana jednostka certyfikująca, po podpisaniu umowy, dokonuje weryfikacji WE podsystemu na podstawie odpowiednich TSI.

Obowiązek zgłoszenia spoczywa na producentach podsystemu, zarządcach, przewoźnikach kolejowych, dysponentach, importerach, wykonawcach modernizacji, inwestorach oraz na podmiotach zamawiających. Informację o wszczęciu procedury weryfikacji WE podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei należy złożyć do Prezesa UTK w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy z jednostką notyfikowaną.

Z uwagi na potrzebę jednolitości i kompletności przekazywanych danych UTK przygotował odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Wypełnienie formularza pozwala na szybkie i precyzyjne przekazanie danych o wszczętej procedurze weryfikacji WE podsystemu. Formularz należy wypełnić dla każdego z podsystemów osobno.  

Dodatkowo opublikowaliśmy formularz w wersji elektronicznej, gdzie dane są wysyłane przez szyfrowane połączenie internetowe i trafiają bezpośrednio do Urzędu Transportu Kolejowego. Zgłaszając weryfikację WE zachęcamy do korzystania w pierwszej kolejności z formularza internetowego

Formularz w wersji do druku można ściągnąć stąd.

 

do góry