Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jak projektować, aby kolej była dostępna do wszystkich?

21.06.2017

Urząd Transportu Kolejowego podpowiada jak projektować uniwersalnie, żeby dworce i perony były dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Dziś zaprezentowano „Ekspertyzę w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się”.

Urząd Transportu Kolejowego zlecił przygotowanie publikacji pracownikom Politechniki Gdańskiej: dr hab. inż. arch. prof. nadzw. Markowi Wysockiemu, oraz dr hab. inż. arch. prof. nadzw.  Danielowi Załuskiemu. Publikacja przygotowana przez tych architektów odpowiada na pytania, jak projektować dworce oraz intermodalne węzły przesiadkowe, aby służyły wszystkim użytkownikom, bez względu na ich ograniczenia w mobilności i percepcji.

- Urząd Transportu Kolejowego stoi na straży dostępności kolei do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania nadzorcze i prewencyjne w tym zakresie – powiedział Ignacy Góra, Prezes UTK otwierając konferencję „Dostępność kolejowych obiektów obsługi podróżnych”. - Korzystamy z prac uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych zajmujących się tą problematyką oraz doświadczeń osób z niepełnosprawnościami. Tylko takie kompleksowe podejście gwarantuje, że rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami będą poprawne. Przykładem takiego działania jest przygotowana za zlecenie UTK „Ekspertyza” – zaznaczył.

Podczas konferencji zorganizowanej 20 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu przedstawiciele UTK omówili obowiązki uczestników rynku kolejowego wobec osób z niepełnosprawnością wynikające z Rozporządzenia 1371/2007 dot. praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym oraz Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności TSI PRM (Passengers with Reduced Mobility). - Dziękuję Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego za zorganizowanie konferencji, która ukazuje największe problemy dostępności w praktyce, ale także prezentuje dobre praktyki i rozwiązania.– powiedział Piotr Pawłowski, Przewodniczący Rady Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się przy Prezesie UTK i prezes Fundacji Integracja. - Jednocześnie obok ułatwień równie ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. A problem ten dotyczy około 5 mln osób w naszym kraju – dodał.

Eksperci zwracali uwagę na potrzeby podróżnych z dysfunkcjami wzroku. Mają problem w zlokalizowaniu kas biletowych, jeśli nie są one wyróżnione kolorystycznie lub nie znajdują się blisko wejścia. Ich kłopoty potęgowane są przez dużą ilość lokali usługowych na dworcach.

Prelegenci zaprezentowali zalecenia i dobre praktyki, wśród nich wprowadzenie usług asystenckich na dworcach z mniejszym wyprzedzeniem czasowym czy informacji o otwieraniu drzwi i kierunkach wysiadania. Dla osób głuchych i niedosłyszących problemem jest porozumienie się przy zakupie biletu. Idealnym rozwiązaniem jest okienkowa pętla indukcyjna.

Autorzy „Ekspertyzy w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się” prof. Marek Wysocki oraz prof. Daniel Załuski z Politechniki Gdańskiej zaprezentowali ideę projektowania uniwersalnego. Polega ono na takim projektowaniu produktów i usług, aby były użyteczne w możliwie największym stopniu dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji. Jednocześnie nie wyklucza to pomocy poszczególnym niepełnosprawnym, jeżeli jest to potrzebne.

W trakcie debaty uczestnicy podkreśli rolę wcześniejszego informowania osób z niepełnosprawnościami zarówno o ułatwieniach, jak i o utrudnieniach związanych z podróżowaniem koleją.

Urząd Transportu Kolejowego podejmuje wiele działań na rzecz osób z niepełnosprawnością. Między innymi w 2016 r. to Prezes UTK wystąpił z propozycją skrócenia terminu 48 godzin na przyjmowanie zgłoszeń od pasażerów z niepełnosprawnościami, która spotkała się z pozytywną odpowiedzią przewoźników.

Materiały konferencyjne do pobrania:

Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania

Prezentacje z konferencji przygotowane przez UTK, Radę Ekspertów ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz Politechnikę Gdańską

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Raport społecznej odpowiedzialności Urzędu Transportu Kolejowego

Materiał filmowy z konferencji

 

  • Prezes UTK Ignacy Góra wita gości konferencji
  • Uczestnicy konferencji
  • Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja
  • Wydawnictwa Urzędu Transportu Kolejowego poświęcone niepełnosprawnym
do góry