Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Transmisja z konferencji "Dostępność kolejowych obiektów obsługi podróżnych"

20.06.2017

Jak tworzyć kolej dostępną dla wszystkich – tego można się dowiedzieć przysłuchując się konferencji „Dostępność kolejowych obiektów obsługi podróżnych”. To wyjątkowa debata ekspercka zorganizowana 20 czerwca przez Urząd Transportu Kolejowego. Konferencję można obserwować na żywo na stronie internetowej UTK.

 

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie przygotowana na zlecenie urzędu „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się”. Eksperci z zakresu dostępności architektonicznej, osoby z niepełnosprawnością oraz pracownicy urzędu przedstawią zagadnienia związane z wymaganiami technicznymi oraz prawnymi dotyczącymi obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami, wskażą największe problemy dostępności architektonicznej w praktyce, a także zaprezentują zasady projektowania uniwersalnego.

Plan konferencji:

11:00 – 11:15 - Start konferencji Przywitanie uczestników

Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Piotr Pawłowski – Przewodniczący Rady Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

11:15 – 13:00 –I sesja – Dostępność kolejowych obiektów obsługi podróżnych – wymagania i doświadczenia

11:15 – 11:25 - Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania się – Prezentacja dokumentu – Paweł Rafalski – Urząd Transportu Kolejowego

11:25 – 11:55 Obsługa podróżnych z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się w kontekście wymagań technicznych i praw pasażera. – Edyta Gładysz i Karol Kłosowski – Urząd Transportu Kolejowego

11:55 – 12:10 – Największe problemy dostępności architektonicznej w praktyce – Piotr Pawłowski Anna Woźniak-Szymańska, Bogdan Szczepankowski

12:10 – 12:35 – Projektowanie Uniwersalne - Wymóg prawny i odpowiedzialność społeczna w projektowaniu integracyjnych węzłów komunikacyjnych - dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej

12:35 – 13:00 – Ekspertyza z zakresu dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczonej możliwości poruszania się w aspekcie projektowania węzłów komunikacyjnych - dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, prof. nadzw. PG

13:00 – 13:30 – Przerwa – Lunch

13:30 – 15:00 – II sesja - Panel dyskusyjny/dyskusja moderowana

do góry