Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dołącz do Deklaracji kultury bezpieczeństwa

13.06.2017

3 lipca wszystkie przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje związane z transportem kolejowym mogą dołączyć do grona sygnatariuszy Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Zgłaszać swój udział w projekcie można już dziś.

3 lipca 2017 r. odbędzie się uroczystość przystąpienia do grona sygnatariuszy Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Jest to pierwsza w 2017 roku okazja do dołączenia do projektu dla wszystkich, którzy chcą brać czynny udział w budowaniu świadomości bezpieczeństwa w tej gałęzi transportu.

- Podpisanie Deklaracji daje wyraźny sygnał, że sygnatariusz stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – podkreśla Ignacy Góra, Prezes UTK.

Do tej pory w gronie sygnatariuszy znajduje się 127 podmiotów, wśród których są m.in.: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, jednostki naukowe i uczelnie, przewoźnicy, zarządcy infrastruktury, producenci jak i dostawcy usług na rzecz sektora kolejowego.

Podpisanie Deklaracji daje możliwość wzięcia udziału w konkursie, który promuje i nagradza najlepsze idee w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w całym sektorze kolejowym. - W ubiegłorocznej edycji konkursu kapituła nagrodziła innowacyjne i inteligentne rozwiązania, które w wyraźny sposób przyczyniły się do poprawy poziomu bezpieczeństwa. Ponadto wyróżniliśmy osoby, które swoim bohaterskim zachowaniem pokazały jak należy postępować w obliczu zagrożenia na obszarze kolejowym – przypomina Ignacy Góra. O laureatach zeszłorocznej edycji pisaliśmy tutaj.

Uroczystość podpisania Deklaracji odbędzie się 3 lipca o godzinie 14:00 w Sali Lux-Torpeda w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Aby przystąpić do Deklaracji, wystarczy na adres e-mail dn@utk.gov.pl:

  1. przesłać dane osoby do kontaktu - koordynatora projektu ze strony podmiotu (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);
  2. załączyć logo organizacji/przedsiębiorstwa/jednostki;
  3. przesłać oświadczenie o zgodzie na udostępnienie logo i nazwy przedsiębiorstwa (skan drogą e-mail na adres: dn@utk.gov.pl oraz oryginał pocztą na adres urzędu: Urząd Transportu Kolejowego, Departament Nadzoru, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) (Wzór formularza można pobrać tutaj.)

By  ułatwić przesyłanie zgłoszeń do udziału w projekcie, uruchomiony został: interaktywny formularz.

Dotychczasowe kanały, tj. numer telefonu: 22 749 14 40 lub adres e-mail dn@utk.gov.pl pozostają nadal aktualne.

  • Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - plakat
do góry