Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej przewozów międzywojewódzkich w kolejnych rozkładach jazdy pociągów

02.06.2017

Prezes UTK wydał decyzje w sprawie otwartego dostępu na przewozy międzywojewódzkie dla PKP Intercity S.A. oraz Arriva RP Sp. z o.o. Daje to uprawnienie do uruchomienia do 175 komercyjnych pociągów.

Do Urzędu Transportu Kolejowego wpłynęły wnioski PKP Intercity oraz Arriva RP dotyczące przyznania krajowego otwartego dostępu na przewozy międzywojewódzkie. Prezes UTK wydał pozytywne decyzje mając na uwadze zwiększenie dostępności transportowej kraju. Chodzi w szczególności o połączenie mniejszych ośrodków gospodarczych z aglomeracjami i dużymi miastami. Decyzje wydano dla przewoźników:

Arriva RP Sp. z o.o. - 5 decyzji przyznających otwarty dostęp na trasach:

 • Wrocław Główny – Szczecin Niebuszewo – Wrocław Główny (przez Zieloną Górę) w okresie od  1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.
 • Wejherowo – Chełm – Wejherowo, w okresie od 14 grudnia 2020 r. do 13 grudnia 2025 r.
 • Łódź Fabryczna – Chełm – Łódź Fabryczna w okresie od 14 grudnia 2020 r.  do 13 grudnia 2025 r.
 • Wejherowo – Kielce Białogon – Wejherowo w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 9 grudnia 2023 r.
 • Bydgoszcz Główna – Hel – Bydgoszcz Główna oraz Hel – Władysławowo – Hel w okresie od 11 grudnia 2016 r. do 11 grudnia 2021 r. (okresy wakacji letnich),

PKP Intercity S.A. - 20 decyzji o przyznaniu otwartego dostępu od 10 grudnia 2017 do 8 grudnia 2018 r. na trasy:

 • Zakopane – Kołobrzeg - Zakopane
 • Łódź Kaliska – Hel -  Łódź Kaliska
 • Łódź Kaliska – Łeba - Łódź Kaliska
 • Ustka – Słupsk – Ustka
 • Warszawa Wschodnia – Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia
 • Łódź Fabryczna – Gdynia Główna – Łódź Fabryczna
 • Rzeszów Główny – Gdynia Główna - Rzeszów Główny
 • Katowice – Kołobrzeg - Katowice
 • Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia
 • Warszawa Wschodnia – Chałupki (gr.) – Warszawa Wschodnia (przez Tychy i Mikołów)
 • Gdynia Główna – Gliwice - Gdynia Główna
 • Gdynia Główna - Zebrzydowice (gr.) - Gdynia Główna
 • Terespol  (gr.) – Zebrzydowice (gr.) - Terespol  (gr.)
 • Bielsko Biała Główna – Gdynia Główna – Bielsko Biała Główna
 • Kraków Główny – Zebrzydowice (gr.) - Kraków Główny
 • Gdynia Główna – Kunowice (gr.) - Gdynia Główna
 • Warszawa Wschodnia – Zielona Góra - Warszawa Wschodnia
 • Terespol  (gr.) – Kunowice (gr.) - Terespol  (gr.) (dwie decyzje z różnym przebiegiem tras)
 • Gdynia  Główna – Zielona Góra – Gdynia  Główna

Wcześniej decyzje przyznające otwarty dostęp były wydane dla spółek PKP Intercity S.A., Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., Arriva RP Sp. z o.o. oraz PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. W trakcie procedowania są również kolejne wnioski przewoźników kolejowych w sprawie otwartego dostępu krajowego i międzynarodowego.


Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym by realizować połączenia komercyjne na trasie krajowej i międzynarodowej wymagana jest decyzja Prezesa UTK o otwartym dostępie. Dopiero mając taką decyzję można ubiegać się o dostęp do infrastruktury kolejowej. Regulacje te nie obowiązują połączeń na które podpisano umowę o świadczenie usług publicznych z organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Dla wniosków złożonych przed 30 grudnia 2016 r. decyzja w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej każdorazowo poprzedzona była analizą wpływu przyznania otwartego dostępu na warunki ekonomiczne usług świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych na tej samej linii. Podczas analizy Prezes UTK brał pod uwagę zarówno potencjalne korzyści dla pasażerów wynikające z rozwoju konkurencji na polskim rynku kolei, w tym m.in. zwiększenie liczby dostępnych połączeń, atrakcyjność oferty dla osób, które dotychczas nie korzystały z transportu kolejowego, skomunikowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie lub obszarów z niezadowalającą ofertą przewozową, jak i ryzyka związane z potrzebami pasażerów korzystających z już dostępnych pociągów oraz natężeniem ruchu na linii kolejowej. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzone zostało, że proponowana przez wnioskodawcę oferta nastawiona jest na przejęcie pasażerów pociągów służby publicznej na tej samej linii i nie wniesie „wartości dodanej” do przewozów kolejowych na danej linii, a doprowadzi do spadku przychodów operatora, co skutkowałoby koniecznością ograniczenia jednolitej i spójnej oferty przewozów służby publicznej, wydawana była decyzja odmawiająca wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

W przypadku wniosków, dla których analiza wykazała, że oferta stanowić będzie uzupełnienie przewozów służby publicznej i przyniesie korzyści w rozwoju rynku kolejowych przewozów pasażerskich, przewoźnikowi została wydana decyzja pozytywna przyznająca otwarty dostęp na trasie krajowej. Po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, tj. od 30 grudnia 2016 r. analiza wpływu na warunki świadczenia połączeń służby publicznej nie jest obligatoryjny. Takie badanie jest przeprowadzane na wniosek podmiotów wskazanych w ustawie m.in. organizatora publicznego transportu zbiorowego czy przewoźnika świadczącego usługi służby publicznej.,

Wersje jawne decyzji są sukcesywnie publikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

do góry