Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyki dotyczące zatrudnienia maszynistów– apel do przewoźników

29.05.2017

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczął zbieranie dodatkowych statystyk dotyczących zatrudnienia maszynistów. UTK zachęca przewoźników do przesyłania potrzebnych danych. Informacje przekazane przez przedsiębiorstwa kolejowe pozwolą lepiej monitorować czas pracy maszynistów. Odpowiednio długi odpoczynek między służbami ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Wyjątkowy charakter pracy maszynistów wymaga właściwego regulowania norm czasu pracy. Cały czas brakuje  przepisów szczególnych regulujących tę kwestię. Takie regulacje obowiązują na przykład kierowców zawodowych w transporcie drogowym. W przypadku prowadzących pojazdy kolejowe zastosowanie mają głównie przepisy kodeksu pracy, które nie uwzględniają specyfiki kolei. Świadczenie usług przez maszynistów na podstawie umów cywilnoprawnych, np. popularnych umów zlecenia, może prowadzić do trudności w zapewnieniu niezbędnego dla maszynistów odpoczynku.

Niezapewnienie właściwej przerw pomiędzy podejmowaniem przez maszynistów kolejnych czynności służbowych ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego podejmuje działania, których celem jest rozpoznanie problemu oraz wykrywanie nieprawidłowości, jakie w tym obszarze występują. Możliwe jest to przede wszystkim dzięki zbieraniu informacji, które pozwolą szerzej spojrzeć na to zagadnienie.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich przewoźników kolejowych o przekazanie informacji statystycznych dotyczących zatrudniania maszynistów. Zebranie właściwych danych pozwoli Urzędowi na realizację działań monitorujących wymiar czasu pracy maszynistów.

Prosimy o uzupełnienie poniższego pliku oraz przesłanie go w wersji edytowalnej  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dn@utk.gov.pl.

do góry