Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Punktualność przewozów towarowych - I kwartał 2017 r.

23.05.2017

W I kwartale 2017 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 42,42% (względem 38,28% w IV kwartale 2016 roku). W porównaniu z IV kwartałem 2016 roku średni czas opóźnień pociągów towarowych w I kwartale zmniejszył się z poziomu 509 minut do 427 minut (zmiana o 16,1%).

Największy odsetek stanowiły, podobnie jak w IV kwartale 2016 roku, pociągi opóźnione powyżej 120 minut. Było ich łącznie 69,8%. Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w I kwartale 2017 roku ponad 105 tysięcy tras, a w IV kwartale 2016 roku blisko117,4 tysiąca tras (spadek o 10,6%). W analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi odwołali 5 071 pociągów.  

Szczegółowe wyniki punktualności w przewozach towarowych za I kwartał 2017 roku znajdują się tutaj.

do góry