Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK zdecydowanie przeciwko niesprawnym urządzeniom sterowania ruchem kolejowym

19.05.2017

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystąpił do zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., o podjęcie pilnych działań by zminimalizować ryzyko awarii przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. To działania po tym jak na stacji Podstolice w Wielkopolsce dwa pociągi znalazły się na jednym torze.

Jednym z podstawowych zadań Prezesa UTK jest nadzór nad poziomem bezpieczeństwa transportu kolejowego. Zadanie to realizuje przede wszystkim poprzez reagowanie na występujące czynniki stwarzające ryzyko dla bezpieczeństwa transportu kolejowego.

W wyniku prowadzonych działań monitorujących oraz działań nadzorczych podjętych nad pracą komisji kolejowej wyjaśniającej przyczyny zdarzenia, do którego doszło 16 maja 2017 r. na stacji Podstolice, Prezes UTK zidentyfikował istnienie czynnika zagrażającego bezpieczeństwu ruchu kolejowego i zdecydował o wdrożeniu działań w celu jego eliminacji.

Pociąg towarowy relacji Poznań Franowo - Konin o godzinie 20:09. został przyjęty na tor stacyjny na którym był już inny pociąg towarowy relacji Konin - Poznań Franowo. Maszynista w trakcie wjazdu zauważył, że tor był zajęty i rozpoczął hamowanie zatrzymując się w odległości 67 m od czoła drugiego pociągu. Jego czujność i zdecydowane działanie zapobiegły poważnemu wypadkowi.

Do wyjaśnienia przyczyn zdarzenia została powołana komisja kolejowa składająca się z przedstawicieli zarządcy infrastruktury i przewoźnika. Prezes UTK, w ramach sprawowanego nad tą komisja nadzoru, uzyskał informację, że do zdarzenia przyczyniła się awaria przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

- Obsługa techniczna przekaźników jest procesem niezwykle istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego – zwraca uwagę Ignacy Góra, Prezes UTK. – Zdarzenie takie jak to z 16 maja pokazuje, do czego mogą prowadzić awarie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. A w mojej ocenie bezawaryjność zależy głównie od ich właściwego utrzymania – dodaje.

Prezes UTK przeanalizował zasady i przebieg utrzymania tego typu urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Ustalono, że niejednokrotnie w ramach kontroli stwierdzano nieprzestrzeganie przez zarządców infrastruktury zasad dotyczących utrzymania przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Każdorazowo, po stwierdzeniu tego typu nieprawidłowości, zarządca infrastruktury był zobowiązywany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i niedopuszczenia do ich wystąpienia w przyszłości. Przykład zdarzenia z 16 maja dowodzi, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa, niezbędne są dalsze kroki. Dlatego Prezes UTK wystąpił o podjęcie pilnych działań przez PKP PLK.

do góry