Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Od 11 czerwca nowy rozkład jazdy

18.05.2017

11 czerwca 2017 r. nastąpi kolejna, tzw. wakacyjna zmiana rozkładu jazdy pociągów. Ostateczny termin zawiadomienia pasażerów o nowej siatce połączeń mija 21 maja. Wtedy zarządca infrastruktury musi opublikować go w internecie. Na dworcach, w formie plakatów, nowy rozkład musi pojawić się najpóźniej 1 czerwca.

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe – najpóźniej w niedzielę, 21 maja, powinien zgodnie z przepisami opublikować nowy rozkład na swojej stronie internetowej www.portalpasazera.pl. Drukowane rozkłady w formie plakatów powinny pojawić się na stacjach najpóźniej w czwartek, 1 czerwca.

Przepisy nie określają terminu publikacji rozkładu jazdy przez przewoźników np. na ich stronach internetowych. Jednak to w ich interesie leży zapewnienie podróżnym należytej informacji o swojej ofercie przewozowej. Warto zwrócić uwagę na to, że w internecie funkcjonuje kilka rozkładów jazdy pociągów. Część z nich jest prowadzona przez przewoźników lub na ich zlecenie (np. rozkład.pkp.pl prowadzony przez PKP Informatyka). Nie podlegają one ustawowym obowiązkom i termin ich aktualizacji zależy od ich właścicieli.

W ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 zarządca infrastruktury PKP PLK przewidział cztery korekty. Kolejne zmiany wejdą w życie 3 września i 15 października 2017 r.

Podstawa prawna:

- art. 30e w zw. z art. 30 ust. 12 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 z późn. zm.)

Ważne linki:

- oficjalny internetowy rozkład jazdy zarządcy infrastruktury PKP PLK: www.portalpasazera.pl

- generator elektronicznych plakatów stacyjnych: www.portalpasazera.pl/Plakaty

do góry