Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obniżone stawki za rejestrację i kolejne zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych

11.05.2017

Zmniejszenie wydatków ponoszonych przez polskich przedsiębiorców kolejowych oraz zwiększenie konkurencyjności całego sektora kolejowego – to główne przesłanki do obniżenia opłat, które pobiera Urząd Transportu Kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zaproponował obniżenie wysokości opłat związanych z rejestracją oraz zmianą danych pojazdów kolejowych w krajowym rejestrze pojazdów kolejowych (NVR). Inicjatywa ta uzyskała aprobatę Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów. Efektem działań jest obniżenie opłat za:

- rejestrację pojazdu w NVR: z 200 zł na 100 zł za pojazd;

- zmianę danych w NVR: z 200 zł na 50 zł za pojazd.

Propozycja zmian była poprzedzona analizą badania Agencji Kolejowej Unii Europejskiej obejmującego m.in. wysokość opłat za rejestrację i zmianę danych w NVR w państwach członkowskich.

Rejestr pojazdów kolejowych (NVR) zawiera informacje o wszystkich pojazdach kolejowych poruszających się po polskiej sieci kolejowej, a umieszczenie danych o pojazdach jest obowiązkowe.

Zmianie uległa także wysokość opłat za wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z dopuszczonym typem. Dotychczasowe stawki nie wyróżniały odrębnych opłat za wydanie zezwolenia dla pojazdów zgodnych z dopuszczonym typem. Proces dopuszczania do eksploatacji takich pojazdów jest mniej pracochłonny, niż dopuszczenie do eksploatacji po raz pierwszy. Ponieważ obejmuje głównie weryfikację deklaracji zgodności z typem, uznano za zasadne obniżenie opłat. Nowe  opłaty za zezwolenia wynosić będą od 300 zł do maksymalnie 2 000 zł za projekty związane ze pracochłonnością ponad 50 godzin. Dotychczas opłaty te wynosiły od 4 000 zł do równowartości 3 000 euro (ok. 12 600 zł). W ocenie Prezesa UTK jest to dobry kierunek zmian, a producenci serii pojazdów kolejowych przyjmą wprowadzone zmiany z zadowoleniem.

Zmienione stawki opłat za zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji oraz za nadanie europejskiego numeru pojazdu kolejowego (EVN) będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.  Wnioski złożone do końca bieżącego roku należy opłacić w dotychczasowej wysokości.

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania dostępne jest tutaj.

 

do góry