Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Statystyki miesięczne – przewozy towarowe

27.04.2017

Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane o przewozach towarowych za marzec 2017 r.

W marcu 2017 r. przewieziono o 14,0%  więcej masy  niż rok wcześniej.  Wzrost miał również miejsce w wykonanej pracy przewozowej (o 8,1%) oraz w pracy eksploatacyjnej (9,0 %).  Masa przewiezionych ładunków wyniosła ponad 20,2 mln ton. Ostatni raz ponad 20 mln ton zostało przewiezionych w marcu 2011 r. Pozostałe wskaźniki również utrzymują się na wartościach zbliżonych do tych z marca 2011 r.

 Porównując dane za pierwszy kwartał 2017 r. z analogicznym okresem roku ubiegłego widoczny jest wzrost wszystkich wymienionych parametrów. Co ważne, na wynik całościowy za ten okres wpłynęły dodatnie wyniki w każdym z miesięcy, które były wyższe zarówno od tych, jakie miały miejsce w 2016 r., jak również 2015 r.

Średnia odległość przewożonych ładunków w marcu wyniosła  225 km,  o 12 km mniej w porównaniu do 2016 r.  

Statystyki znajdują się na stronie : Przewozy towarowe w kategorii Dane eksploatacyjne w 2017 r.

do góry