Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Co zrobić, by Polacy częściej jeździli koleją

27.04.2017

W 2016 roku statystyczny Polak jechał koleją osiem razy. Urząd Transportu Kolejowego przygotował analizę wykorzystania kolei również w poszczególnych województwach. Mieszkańcy czterech regionów korzystali z kolei częściej niż średnia w całym kraju. Dokument przygotowany przez UTK ma pomóc w diagnozie problemów i ułatwić działania rozwijające transport kolejowy.

W ostatnich latach rośnie liczba pasażerów korzystających z kolei. W 2016 roku pociągami jechało 292,5 mln osób. To najlepszy wynik od lat. Urząd Transportu Kolejowego przyjrzał się wykorzystaniu kolei nie tylko w skali całego kraju. Przeanalizowaliśmy wykorzystanie kolei w poszczególnych województwach. Prezentowane dziś opracowanie „Koleje pasażerskie w województwach - dynamika zmian” to próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zaobserwowane w skali kraju wzrosty mają odzwierciedlenie w województwach. Wskazano podstawowe współczynniki charakteryzujące rynek przewozów pasażerskich w województwach, udział przewozów aglomeracyjnych i dalekobieżnych oraz podział pasażerów między Przewozy Regionalne, a nowych przewoźników samorządowych. Analiza zawiera również porównanie wykorzystania kolei w latach 2012 – 2016. Wzrost zanotowano w 5 z 16 województw.

Opracowanie „Koleje pasażerskie w województwach - dynamika zmian” zostało przekazane organizatorom transportu zbiorowego (Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa oraz Marszałkom Województw) oraz przewoźnikom. – Chcemy by nasz raport nie był tylko zbiorem danych statystycznych, ale realnie pomógł rozwijać transport kolejowy. Pociąg to wygodny, szybki, bezpieczny i ekologiczny środek transportu, a dane z opracowania pozwalają zauważyć gdzie kolej szczególnie potrzebuje pomocy by się rozwijać – do zapoznania się z analizą zachęca Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest tutaj.

do góry