Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Urząd Transportu Kolejowego odpowiedzialny społecznie

20.04.2017

W UTK powstał pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności (CSR). Publikacja to zbiór doświadczeń Urzędu z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

W UTK działania z zakresu społecznej odpowiedzialności prowadzone są w wielu obszarach aktywności Urzędu. Działania społecznie odpowiedzialne uwzględniają cele strategiczne Urzędu i wpisują się w ich realizację. Odpowiedzialność społeczna to dla UTK swego rodzaju kultura organizacyjna, która w realizacji zadań uwzględnia oczekiwania pracowników i innych grup interesariuszy.

Autorzy mają nadzieję, że publikacja Raportu CSR pokazującego dobre praktyki związane ze społeczną odpowiedzialnością Urzędu będzie dobrym przykładem, również dla przedsiębiorstw kolejowych i innych urzędów administracji publicznej.

„Włączenie się Urzędu Transportu Kolejowego w ideę społecznej odpowiedzialności wypływa z naszego przekonania, że tego typu działania w administracji państwowej są nie tylko możliwe, ale także potrzebne. Odpowiedzialność społeczna nie jest chwilowym impulsem, lecz ma charakter nadania ram, usystematyzowania inicjatyw, które są przez nas od dawna podejmowane i realizowane. Zdajemy sobie sprawę, że rozpoczynamy długą i trudną, ale mam nadzieję, że także wypełnioną sukcesami drogę.” napisał we wstępie do Raportu Ignacy Góra, Prezes UTK.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem, który można pobrać tutaj.

do góry