Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PKP Cargo chce prowadzić przewozy turystyczne zabytkowymi pociągami

20.04.2017

Parowozy i zabytkowe wagony – takimi składami PKP Cargo chce przez kolejne pięć lat prowadzić przewozy turystyczne w Gorcach. Pociągi mają być uruchamiane sezonowo dwa razy dziennie w soboty i niedziele od czerwca do sierpnia.

W celu realizacji tego planu 6 kwietnia 2017 r. spółka złożyła do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wniosek w sprawie przyznania otwartego dostępu na linii krajowej na odcinku Chabówka – Kasina Wielka od czerwca 2018 r. do sierpnia 2022 r. Przewoźnik kolejowy, który nie posiada podpisanej z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowy o świadczenie usług publicznych, może ubiegać się o dostęp do infrastruktury kolejowej na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej.

UTK wydaje decyzję jeżeli proponowane połączenie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych. O badanie równowagi ekonomicznej może wystąpić każdy uprawniony podmiot w terminie czterech tygodni od publikacji wniosku na stronie internetowej UTK. Pozytywna decyzja Prezesa UTK jest niezbędna do wystąpienia do zarządcy infrastruktury z wnioskiem o przydzielenie trasy, jednak nie stanowi gwarancji jej przydzielenia. Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej jest wydawana na okres nieprzekraczający 5 lat.

Wniosek PKP Cargo S.A z siedzibą w Warszawie został opublikowany w zakładce Otwarty Dostęp Krajowy -> Powiadomienia.

do góry