Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ważność licencji przewoźnika kolejowego a ubezpieczenie OC

20.04.2017

Licencja przewoźnika kolejowego wydana po wejściu w życie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym nie traci ważności wraz z upływem pierwszego terminu ważności ubezpieczenia wskazanego w załączniku do licencji. Warunkiem koniecznym jest jednak ciągłe posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Przewoźnik kolejowy może legitymować się dokumentem licencyjnym wraz z aktualnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Koniec terminu ubezpieczenia wskazanego w załączniku do licencji nie wiąże się z koniecznością zmiany załącznika w zakresie terminu ważności ubezpieczenia.

Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawierane przez przewoźnika kolejowego powinno spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie sumy ubezpieczenia i ubezpieczonych ryzyk.

Pełny tekst stanowiska znajduje się na stronie Stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

 

do góry