Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 20 mln zł na Kolejowe ABC

05.04.2017

Urząd Transportu Kolejowego otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozytywnie oceniono wniosek o dofinansowanie projektu „Kampania Kolejowe ABC”. Całkowita wartość projektu to 27,6 mln złotych, a otrzymane dofinansowanie UE z Funduszu Spójności wynosi prawie 23,5 mln złotych. Projekt będzie realizowany w latach 2017–2020.

W grudniu 2016 roku wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu „Kampania Kolejowe ABC” w ramach V osi priorytetowej „Rozwój transportu kolejowego w Polsce” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek oceniono pozytywnie i 5 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. – Kolejowe ABC to wyjątkowe, interaktywne lekcje. Dzięki nim uczymy odpowiedniego zachowania na przejazdach kolejowych, dworcach i w okolicy torów, czyli dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych. Mam nadzieję, że zdobytej wiedzy z Kolejowego ABC nie zapomną jako dorośli. Dzięki ponad 20 milionom złotych unijnego dofinansowania uda nam się dotrzeć do tysięcy dzieci – cieszy się Ignacy Góra, Prezes UTK.

„Kolejowe ABC” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu kolejowo-drogowego (dzieci i młodzieży w wieku 4-12 lat) oraz ich nauczycieli i wychowawców.

Celem projektu jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się na obszarach ruchu kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.

Działania w ramach Projektu będą realizowane dwutorowo, poprzez:

•   spotkania bezpośrednio z grupami dzieci i młodzieży w wybranych szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski (zakłada się przeprowadzenie około 500 takich zajęć),

•   wspierającą kampanię informacyjno-edukacyjną w mediach.

Jednym z działań inicjujących projekt będą zajęcia przeprowadzone w czerwcu 2017 r. pod patronatem Pani Agaty Kornhauser-Dudy, Pierwszej Damy RP.

Przy realizacji „Kolejowego ABC” zostaną wykorzystane dotychczasowe doświadczenia UTK. Do tej pory zespół specjalistów Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził na terenie całego kraju ponad sto zajęć i prelekcji, a działaniami objęto grupę ponad 5,5 tys. dzieci w wieku od 4 do 14 lat.

Otrzymane dofinansowanie UE pozwoli na zwiększenie skali działań edukacyjnych UTK przy zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych narzędzi pracy z dziećmi. Edukacja od najmłodszych lat powinna przyczynić się w przyszłości do na zmniejszenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i tzw. dzikich przejściach.

  • Podpisanie umowy na dofinansowanie
  • Zajęcia Kolejowego ABC
  • Zajęcia Kolejowego ABC
do góry