Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ignacy Góra Prezesem UTK

31.03.2017

Premier Beata Szydło powołała Ignacego Górę na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Ponowny konkurs na to stanowisko wymusiła zmiana ustawy o transporcie kolejowym. Po nowelizacji Prezes UTK powoływany przez Prezesa Rady Ministrów ma gwarancję niezależności, m.in. poprzez wprowadzenie kadencyjności.

Od lutego 2016 r. Ignacy Góra pełnił obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jeszcze przed nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym, 24 listopada 2016 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa UTK. – Dzisiejsze powołanie odczytuję jako wysoką ocenę działań podejmowanych do tej pory – mówi Ignacy Góra. – W 2016 roku zmieniliśmy filozofię funkcjonowania urzędu, jesteśmy otwarci i mamy nastawienie prorynkowe. Myślę, że z uznaniem spotkały się działania, które świadczą o społecznej odpowiedzialności urzędu, takie jak „Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, „Akademia UTK”, czy duże zaangażowanie w poprawę sytuacji podróżnych z niepełnosprawnościami – dodaje Prezes UTK.

Urząd Transportu Kolejowego działa zgodnie z nową misją i wizją. Kreuje bezpieczne i konkurencyjne warunki świadczenia usług transportu kolejowego. Urząd jest nowoczesny i otwarty, dba o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego. Bezpieczeństwo to priorytet Prezesa UTK. Dlatego w 2016 roku podjęto działania promujące kulturę bezpieczeństwa, między innymi przez „Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, którą podpisało 127 sygnatariuszy.

Urząd edukuje także najmłodszych. W ramach „Kolejowego ABC” od 2013 nauczyliśmy prawie 6 tysięcy dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, jak zachować się bezpiecznie w pobliżu torów. W najbliższym czasie zasięg akcji będzie znacznie szerszy z uwagi na pozyskanie środków unijnych.

Urząd chętnie dzieli się wiedzą. Dla rynku kolejowego prowadzimy bezpłatne warsztaty w ramach „Akademii UTK”. Organizujemy warsztaty m.in. dla użytkowników  bocznic, członków komisji kolejowych, przewoźników, zarządców. Opracowaliśmy scenariusze szkolenia maszynistów na symulatorach z uwagi na obowiązek ich stosowania od 2018 roku. Dla maszynistów przygotowaliśmy i wdrożyliśmy  aplikację informatyczną SOLM, która przyspiesza wydawanie licencji maszynisty, ale także umożliwia załatwienie wszystkich formalności bez wychodzenia z domu. Jesteśmy i będziemy nowoczesnym i otwartym urzędem, przyjaznym dla obywateli i ułatwiającym prowadzenie różnorodnej działalności na rynku kolejowym i około-kolejowym.

Znaczącą rolę w działaniach UTK odgrywa aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnością. Na zlecenie Urzędu powstał raport dostępności obiektów infrastruktury kolejowej dla osób z niepełnosprawnością. Po apelu Prezesa UTK wielu przewoźników skróciło wymagany okres informowania o podróży przez osobę z niepełnosprawnością z 48 godzinnym wyprzedzeniem. W samym urzędzie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami przekracza 6 procent.  Siedziba urzędu jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. UTK zdobył pierwsze miejsce w Konkursie LODOŁAMACZE 2016 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Za świadome i skuteczne działania związane z zatrudnianiem pracowników z niepełnosprawnością zostaliśmy też wyróżnieni Medalem Przyjaciel Integracji. Współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Ignacy Góra ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku mechanika i budowa maszyn - specjalność pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej - Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej - Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej - Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie - Europejski Model Zarządzania.

Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty. W latach 2005-2008 był przedstawicielem Grupy PKP w Community of European Railway and Infrastructure Companies.  Jego osiągnięciem było m.in. opracowanie rozwiązań dotyczących pracy pracowników mobilnych, w szczególności maszynistów w ruchu transgranicznym.

do góry