Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs „Torowisko to nie boisko” rozstrzygnięty!

31.03.2017

Są już wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Torowisko to nie boisko”. W zwycięskich dziesięciu szkołach podstawowych zostaną przeprowadzone interaktywne lekcje bezpieczeństwa. W konkursie wzięły udział dzieci z klas I-III.

Do podstawowych zadań Urzędu Transportu Kolejowego należy profesjonalne wspieranie bezpieczeństwa na obszarach kolejowych. Grupą pasażerów, którą należy obejmować szczególną troską, są dzieci i młodzież. Dlatego UTK prowadzi kampanie informacyjno-edukacyjne, poprzez które promuje zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.

Do tego typu inicjatyw należy konkurs plastyczny „Torowisko to nie boisko” skierowany do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, który został ogłoszony na początku lutego br. Celem konkursu było zachęcenie do nauki poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.

W ramach konkursu do Urzędu wpłynęło wiele przepięknych, kolorowych prac, wykonanych m.in. technikami malarskimi i rysunkowymi. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie. Jury, w skład którego wchodzili Prezes UTK oraz pracownicy Departamentu Praw Pasażerów, starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić dzieła młodych artystów, biorąc pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie i pomysłowość dzieci oraz wartości estetyczne przesłanych dzieł i ich zgodność z tematyką konkursu. Ostatecznie zostało wybranych 10 zwycięskich prac.

Nagrodą dla wyróżnionych szkół są zajęcia dotyczące bezpiecznego zachowania na obszarach kolejowych, podczas których dzieci otrzymają m.in. kamizelki odblaskowe. Zajęcia stymulująco wpłyną na wyobraźnię odbiorców oraz na poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę.

Z listą wyróżnionych placówek oraz harmonogramem zajęć można zapoznać się na stronie poświęconej konkursowi.

 

  • Jury podczas obrad
  • Prace nadesłane na konkurs
  • Prace nadesłane na konkurs
  • Prace nadesłane na konkurs
do góry