Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ankieta dla potencjalnych beneficjentów środków UE – bocznice i kolejowe przejścia graniczne

30.03.2017

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza przedsiębiorców kolejowych do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Współpraca pomiędzy UTK oraz CUPT jest rezultatem wspólnych priorytetów, których realizacja przyczyni się do rozwoju transportu kolejowego.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucja Pośrednicząca odpowiada za efektywne wdrożenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Osiągnięcie tego celu wymaga właściwego doboru form finansowania projektów. Realizując swoje zadania CUPT przeprowadza badanie możliwości zastosowania instrumentów finansowych (IF) wraz z oszacowaniem potrzeb w tym zakresie określonych grup podmiotów będących beneficjentami wsparcia w ramach Osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego. Badanie to ma określić szacunkowy poziom i zakres zapotrzebowania na wsparcie ze środków publicznych, a także wskazać  rodzaje zwrotnych instrumentów finansowych, które będą mogły wspierać m.in. inwestycje w bocznice kolejowe oraz kolejowe przejścia graniczne.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety pod adresem https://cupt.webankieta.pl do 7 kwietnia 2017 r. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż 5 minut.

do góry