Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze szkolenie dla audytorów w przedsiębiorstwach kolejowych

27.03.2017

W minionym tygodniu w Akademii UTK odbyło się pierwsze szkolenie dla audytorów w przedsiębiorstwach kolejowych. W szkoleniu wzięło udział 45 osób reprezentujących spółki kolejowe, uczelnie i firmy konsultingowe.

Uczestnikami szkolenia byli zarówno doświadczeni pełnomocnicy systemów zarzadzania, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z audytowaniem obszarów związanych z bezpieczeństwem i utrzymaniem w transporcie kolejowym. Szkolenie obejmowało swoim zakresem m.in.: wymagania prawne w zakresie SMS i MMS, proces certyfikacji ECM, ocenę znaczenia zmiany, zarządzanie ryzykiem, przegląd wymagań systemu zarządzania jakością ISO 9001, wytyczne do audytowania systemów zarządzania zgodnie z ISO 19001, a także technikę audytowania. Uczestnicy mogli porozmawiać o problemach i dobrych praktykach w obszarze systemów zarządzania bezpieczeństwem i systemów zarządzania utrzymaniem.

Materiały ze szkolenia dostępne są w archiwum Akademii UTK.

Akademia UTK powstała w październiku  2016 r. Pracownicy urzędu bezpłatnie dzielą się wiedzą z  przedsiębiorcami kolejowymi. Wykłady Akademii obejmują wiedzę związaną z funkcjonowaniem kolei w Polsce. Dużą popularnością cieszą się prelekcje związane ze zmianami wprowadzonymi ostatnią nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym. Dotychczas zorganizowano pięć szkoleń, w których wzięło udział ponad 320 uczestników. Ze wszystkich szkoleń prowadzone są transmisje w internecie. Zapisy z transmisji oraz materiały prezentowane na szkoleniach można znaleźć w  archiwum Akademii. Harmonogram pracy Akademii UTK do połowy 2017 r. można znaleźć na stronie www.

  • Uczestnicy szkolenia podczas warsztatów
do góry