Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej w UTK

06.03.2017

Rozmowa o wspólnych europejskich przepisach w Urzędzie Transportu Kolejowego. Przedstawiciele Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, Departamentu Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz PKP Intercity S.A. uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności Ruch Kolejowy (TSI OPE).

TSI OPE stanowi zestaw ramowych wymagań ukierunkowanych na ujednolicenie podejścia państw członkowskich Unii Europejskiej w szczególności w obszarze wspólnych zasad i reguł eksploatacji. Na mocy postanowień TSI OPE, państwa członkowskie zobowiązane są do dokonania przeglądu swoich przepisów, procedur i instrukcji oraz ewentualnego ich uzupełnienia lub zmodyfikowania. Kluczowym terminem jest 1 lipca 2017 r. Do tego czasu państwa członkowskie powinny przygotować krajowy plan wdrożenia. Opisuje on działania, jakie zamierzają podjąć, aby spełnić wymogi TSI OPE.

Przedstawiciele Agencji Kolejowej Unii Europejskiej przedstawili uczestnikom spotkania wizję wspólnych przepisów oraz genezę wymogów TSI OPE oraz nowych rozwiązań. Poinformowali również o odpowiedzialności i roli państwa członkowskiego w zakresie aktualizacji przepisów zarówno krajowych jak i wewnętrznych spółek (SMS, instrukcje, regulacje wewnętrzne). Uczestnicy spotkania omówili obecne krajowe przepisy bezpieczeństwa, a także znaczenie Krajowego Planu Wdrożenia oraz odpowiedzialność państwa członkowskiego w tym zakresie. Oprócz przepisów operacyjnych omawiane również były wymagania wobec personelu wykonującego zadania związane z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Spotkanie miało charakter informacyjny. Stanowi pomoc ze strony Agencji w procesie podejmowania decyzji przez państwa członkowskie w rozpoczynającym się procesie wdrażania wymogów Komisji Europejskiej. Przedstawiciele przewoźników i zarządcy infrastruktury zostali zaproszeni jako eksperci oraz podmioty finalnie najbardziej zainteresowane procesem harmonizacji przepisów ruchowych w Unii Europejskiej.

 

  • Spotanie z Przedstawicielami Agencji Kolejowej Unii Europejskiej
do góry