Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominamy o zbliżającym się terminie przekazywania danych do rejestru RINF

27.02.2017

Zarządcy linii kolejowych dopuszczonych do eksploatacji przed 19 lipca 2008 r. objętych obowiązkiem stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI), powinni do 16 marca 2017 r. wprowadzić dane do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej.

Obowiązek ten nie dotyczy linii kolejowych wchodzących w skład korytarzy nr 5 (Morze Bałtyckie- Morze Adriatyckie) i nr 8 (Morze Północne – Morze Bałtyckie), które zostały zgłoszone do rejestru infrastruktury kolejowej przed 1 października 2015 r.Zarządcy nowo budowanej lub modernizowanej infrastruktury kolejowej objętej obowiązkiem stosowania TSI powinni wprowadzać dane do RINF bezpośrednio po oddaniu jej do  eksploatacji. Użytkownicy bocznic kolejowych oraz zarządcy infrastruktury kolejowej nieobjętej obowiązkiem stosowania TSI mają czas na wprowadzanie danych do krajowego rejestru infrastruktury do 16 marca 2019 r.  

Przedsiębiorcy kolejowi powinni samodzielnie dokonywać wprowadzania danych o posiadanej infrastrukturze do rejestru. Dostęp do aplikacji RINF-PL, za pośrednictwem której przekazywane będą dane do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej uzyskuje się zgodnie z procedurą „Uzyskanie dostępu do krajowego rejestru infrastruktury kolejowej (aplikacja RINF-PL)”.

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej 2014/880/UE wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do prowadzenia krajowych rejestrów infrastruktury kolejowej. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego prowadzi rejestr infrastruktury kolejowej przy pomocy aplikacji RINF-PL.

 

 

 

 

do góry