Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rada ekspertów zadba o pasażerów z niepełnosprawnością

24.02.2017

Pierwszy raz zebrała się Rada Ekspertów do spraw osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Rada działa przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego, a jej członkami są osoby doskonale znające problemy osób z niepełnosprawnością. Członkowie Rady rozpoczęli prace nad jednolitym standardem dostępności kolei dla podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się.

Przewodniczącym Rady Ekspertów został Piotr Pawłowski, Prezes Fundacji „Integracja”. W skład Rady weszli Krzysztof Chwalibóg, Krzysztof Kaperczak, Krzysztof Kosiński, Marcin Kulinicz, Marian Leszczyński, Bogdan Szczepankowski, Anna Woźniak-Szymańska i Adam Piotr Zając. – Musimy ściśle ze sobą współpracować: po stronie UTK są instrumenty pozwalające działać, a Państwo wiedzą co trzeba zmienić – mówił Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego powołując członków Rady.

Na pierwszym posiedzeniu, 23 lutego 2017 r. Rada omówiła powstałą na zlecenie Urzędu „Ekspertyzę w zakresie dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania”. – Jest to unikalny dokument, który pozwala podjąć kolejne działania w celu poprawy dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnościami – ocenił Piotr Pawłowski, przewodniczący Rady. Dokument będzie jeszcze opiniowany. Uczestnicy spotkania uznali, że ekspertyza po zebraniu wszystkich uwag może być dobrą podstawą do wydania podręcznika. Powinna być również lekturą obowiązkową przy tworzeniu specyfikacji przetargów na modernizację peronów czy dworców.

Powołanie Rady i przygotowanie ekspertyzy to tylko część z licznych działań UTK na rzecz podróżnych z niepełnosprawnościami. Na początku lutego z działalnością Urzędu zapoznać mogli się posłowie z sejmowej Komisji Infrastruktury obradującej na wyjazdowym posiedzeniu w UTK. Prezes Góra namawia przewoźników, aby skrócić konieczność zgłaszania przez osobę o ograniczonych możliwościach ruchowych chęci podróży z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Istotne znaczenie dla osób z niepełnosprawnością ma także kształtowanie oferty przez organizatorów transportu publicznego, przede wszystkim przez marszałków poszczególnych województw. W 2016 roku Urząd przeprowadził analizę wymagań stawianych przewoźnikom przy organizacji transportu zbiorowego w poszczególnych województwach.

Aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnością jest doceniana. Urząd Transportu Kolejowego został wyróżniony w 2016 roku nagrodami „Lodołamacze” i „Przyjaciel Integracji”.

do góry