Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe terminy publikacji rozkładu jazdy

23.02.2017

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym wprowadziła zmiany w zasadach publikacji zmian w rozkładzie jazdy. Są one już stosowane przy wdrażaniu najbliższej korekty rozkładu od 12 marca 2017 r.

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że w świetle znowelizowanych przepisów plakatowy rozkład jazdy na terenie dworców oraz na peronach powinien być wywieszony najpóźniej na 10 dni przed jego wejściem w życie (dotychczas 21 dni). Bez zmian, czyli najpóźniej 21 dni przed wdrożeniem zmian, zarządca infrastruktury musi opublikować nowy rozkład w Internecie.

Rozkład jazdy ważny od 12 marca 2017 r. został udostępniony w Internecie przez PKP Polskie Linie Kolejowe w minioną niedzielę, 19 lutego. Drukowane rozkłady w formie plakatów powinny pojawić się na stacjach najpóźniej w następny czwartek, 2 marca.

Przepisy nie określają terminu publikacji rozkładu jazdy przez przewoźników np. na ich stronach internetowych. Jednak to w ich interesie leży zapewnienie podróżnym należytej informacji o swojej ofercie przewozowej.

W ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 PKP PLK przewidział cztery korekty związane z prowadzonymi pracami remontowymi na liniach kolejowych. Kolejne zmiany rocznego rozkładu wejdą w życie 11 czerwca, 3 września i 15 października 2017 roku.

Podstawa prawna:

- art. 30e w zw. z art. 30 ust. 12 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 z późn. zm.)

Ważne linki:

- oficjalny internetowy rozkład jazdy zarządcy infrastruktury PKP PLK: www.portalpasazera.pl

- generator elektronicznych plakatów stacyjnych: www.portalpasazera.pl/Plakaty

do góry