Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc merytoryczna dla użytkowników SOLM

22.02.2017

Urząd Transportu Kolejowego chce maksymalnie ułatwić korzystanie z Systemu Obsługi Licencji Maszynisty (SOLM), pozwalającego w prosty sposób składać wnioski o licencję maszynisty. Uruchomiliśmy dodatkowy kontakt udzielający pomocy merytorycznej w przypadku problemów z wypełnieniem formularzy.

Z pomocy merytorycznej może skorzystać wnioskodawca oraz przedsiębiorca działający w imieniu wnioskodawcy. Szczegóły dotyczące pomocy zostały zamieszczone na karcie usługi „Pomoc merytoryczna do SOLM" zamieszczonej w wykazie usług dla maszynistów oraz dla ośrodków szkoleniowych. Karta określa tryb postępowania w przypadku pojawienia się problemów z wypełnieniem pól formularza wniosku o wydanie licencji maszynisty lub wątpliwości w zakresie wymaganych załączników. Pomoc merytoryczna w tym zakresie jest bezpłatna i zostanie udzielona najszybciej, jak to będzie możliwe.

Wprowadziliśmy dedykowany adres e-mail przeznaczony do kierowania zgłoszeń dotyczących problemów związanych z użytkowaniem SOLM. Zgłoszenia w sprawie pomocy prosimy przesyłać na adres SOLM_pomoc@utk.gov.pl.

UTK stworzył nowoczesny System Obsługi Licencji Maszynisty – by przyspieszyć proces uzyskania licencji maszynisty. Do października 2018 roku blisko 18 tysięcy maszynistów musi posiadać nowy dokument potwierdzający uprawnienia. Aplikacja SOLM sprawdzi poprawność danych we wnioskach, pozwoli też na ich składanie wniosków przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

 

do góry