Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Praca w Agencji Kolejowej Unii Europejskiej

16.02.2017

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) zatrudni osobę na stanowisku Administratora w jednym ze swoich działów operacyjnych.

Pracownik na tym stanowisku ma organizować pracę jednego sektora danego działu, zapewniając skuteczny podział zadań i obowiązków między pracowników, a jednocześnie wdrażając działania danego sektora.

Wymagania formalne to obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego EEA (Islandii, Liechtensteinu lub Norwegii), bardzo dobra znajomość języka oficjalnego kraju członkowskiego oraz drugiego na poziomie satysfakcjonującym, posiadanie pełni praw obywatelskich, uregulowany stosunek do wymagań swojego państwa w tym do służby wojskowej, spełnienie wymogów związanych z pracą w ERA oraz odpowiedni stan zdrowia.

Wymogi związane z tym stanowiskiem obejmują m.in. znajomość języka angielskiego na poziomie C1, co najmniej dwunastoletnie doświadczenie zawodowe (w tym co najmniej 5 lat w sektorze kolejowym), dyplom wyższej uczelni technicznej, solidna wiedza oraz doświadczenie w zakresie zagadnień kolejowych, w szczególności interoperacyjności kolei bądź zezwoleń na użytkowanie pojazdów.

Pożądana jest znajomość polityki i ustawodawstwa UE w zakresie kolei, wiedza na temat projektowania i zatwierdzania taboru kolejowego, praktyczne doświadczenie w zakresie zezwoleń na użytkowanie pojazdów oraz doświadczenie w zakresie działania systemów kolei.

Ze względu na szczególny charakter tego stanowiska wybrani kandydaci muszą być świadomi obowiązku zachowania poufności przekazywanych im informacji.

Miejscem pracy jest siedziba agencji – miasto Valenciennes we Francji. Oferowany jest czteroletni kontrakt z możliwością przedłużenia. Podstawowe wynagrodzenie wynosi 6 502 euro z dodatkiem 13,8% oraz dodatki przysługujące pracownikom organów UE.

Szczegóły pracy i sposób naboru dostępne są pod tym adresem. Dostępne są również dokumenty w języku polskim: opis stanowiska i formularz.

Termin składania wniosków upływa 13 marca 2017 r.

do góry