Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe inicjatywy Prezesa UTK w celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach

15.02.2017

Urząd Transportu Kolejowego podejmuje kolejne działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Inicjatywy Prezesa UTK zostały skierowane do zarządców dróg oraz do Ministra Edukacji Narodowej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra wystąpił do organów zarządzających drogami oraz organizacji samorządowych o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe oznakowanie i stan techniczny dróg w obrębie przejazdów. - Wypadki w tych miejscach są zapisywane na konto kolei, podczas gdy część nieprawidłowości, które do nich doprowadziły wynika z przyczyn niezależnych od kolei – mówi Ignacy Góra. Należą do nich niewłaściwe usytuowanie przejazdów, trudności w uzyskaniu przez zarządcę infrastruktury kolejowej informacji od zarządców dróg, np. wyników pomiarów natężenia ruchu oraz brak współpracy i wzajemnego informowania się zarządców infrastruktury kolejowej, policji i zarządców drogi o realizowanych kontrolach.

Urząd Transportu Kolejowego zachęca, aby również zarządca infrastruktury drogowej po zidentyfikowaniu nieprawidłowości na przejeździe poinformował o tym właściwego zarządcę infrastruktury kolejowej lub Prezesa UTK. Zarządy dróg mogą również uczestniczyć w pracach specjalnego zespołu zadaniowego powołanego w urzędzie i zgłaszać swoje inicjatywy poprawiające bezpieczeństwo na przejazdach.

Jednocześnie Prezes UTK wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z propozycją włączenia do każdego etapu edukacji dzieci i młodzieży, informacji przekazywanych uczniom w ramach prowadzonej przez Urząd kampanii „Kolejowe ABC”. Kampania ta została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Jej celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwego zachowania na obszarach kolejowych. W ramach „Kolejowego ABC” przeprowadzono ponad 100 prelekcji w całym kraju, w których wzięło udział ponad 5 300 dzieci.

Z danych urzędu wynika, że w 2016 roku na przejazdach miały miejsce 223 wypadki. W ich wyniku zginęły 53 osoby, a 34 zostały ciężko ranne. Podobna sytuacja ma miejsce na tzw. „dzikich przejściach”, czyli miejscach, gdzie w sposób niedozwolony przekraczane są tory kolejowe. W wypadkach tych zginęły 142 osoby, a 50 zostało ciężko rannych.

Działania Prezesa UTK dotyczące nadzoru nad utrzymaniem i stanem technicznym skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi (w tym „dzikich przejść”) oraz prawidłowością prowadzenia dokumentacji technicznej przez zarządców infrastruktury kolejowej, zostały pozytywnie ocenione w ostatnim raporcie Najwyższej Izby Kontroli „Bezpieczeństwo ruchu na przejściach i przejazdach kolejowo-drogowych”.

do góry