Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolej bezpieczniejsza dzięki pasażerom

15.02.2017

Pasażerowie co roku zgłaszają do Urzędu Transportu Kolejowego informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa na kolei. Dzięki nowoczesnym metodom kontaktu możemy szybko i sprawnie reagować na sygnały od podróżnych.

Przeprowadziliśmy setki działań na prośbę osób, którym bezpieczeństwo kolei nie jest obojętne. Żadne z tych zgłoszeń nie pozostało bez odpowiedzi, a w większości przypadków zgłaszane nieprawidłowości potwierdzały się.

W ubiegłym roku do UTK wpłynęło ponad pół tysiąca zgłoszeń. Jedno zgłoszenie to ciąg czynności wyjaśniających bądź nadzorczych oraz korespondencja ze zgłaszającym. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia inspektorzy w Oddziałach Terenowych podejmują jak najszybszą interwencję. Zdarza się, że naruszenia, o których informują nas osoby korzystające z usług kolei bądź jej pracownicy są tak poważne, że wszczynane jest postępowanie administracyjne.

Cieszyć może, że wśród społeczeństwa rodzą się pozytywne postawy związane ze zwracaniem uwagi na stan bezpieczeństwa kolejowego. Niezwykle cenne jest to, że jesteśmy informowani o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach. Reagujemy na każde takie zgłoszenie. Buduje to nie tylko większe zaufanie do naszego Urzędu, ale w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo podróży koleją. Najlepiej obrazuje to liczba wpływających do nas zawiadomień: w roku 2013 mieliśmy ich 126, a w 2016 – aż 510 zgłoszeń.

Najwięcej zgłoszeń związanych z bezpieczeństwem dotyczyło stanu technicznego infrastruktury kolejowej i przyległych gruntów (aż 28% wszystkich zgłoszeń z 2016 r.), a także utrzymania pojazdów kolejowych (12,2 %). Często poruszaną tematyką są przejazdy kolejowe (11,8%) oraz warunki pracy pracowników kolei (11,4%).

- Sądzimy, że do wzrostu liczby zgłoszeń przyczynia się to, że zajmujemy się każdą sprawą, a także ułatwienie kontaktu z Urzędem. Uruchomiliśmy formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, mamy całodobową infolinię, pojawiają się także zgłoszenia przez e-puap. Nie rezygnujemy z tradycyjnych form jak poczta czy rozmowa telefoniczna - wyjaśnia Ignacy Góra, Prezes UTK. Informacje o nieprawidłowościach wpływające do naszego Urzędu są za każdym razem rzetelnie sprawdzane - podkreśla.

Wszelkie nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego prosimy zgłaszać do Urzędu Transportu Kolejowego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej, na adres e-mail bezpieczenstwo@utk.gov.pl lub za pośrednictwem całodobowej infolinii +48 22 749 15 85 (opłata zgodna z cennikiem usług danego operatora).

 

do góry