Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przechodzenie uprawnień z decyzji administracyjnych

06.02.2017

Uprawnienia wynikające z wydanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego decyzji administracyjnych w określonych przypadkach tracą ważność. Jest tak w sytuacji zmian organizacyjnych lub prawnych u przedsiębiorców posiadających certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty ECM, dobrowolne certyfikaty, autoryzacje lub świadectwa bezpieczeństwa. W związku z tym Urząd Transportu Kolejowego przygotował schemat, który ułatwi orientację w problemie.

W związku z licznymi pytaniami prezentujemy w formie graficznej zagadnienie przechodzenia uprawnień z decyzji administracyjnych wydających ww. dokumenty Wyjaśniamy co dzieje się w sytuacji zarówno przekształceń majątkowych podmiotu, jak również w sytuacji zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej, czy też zmiany firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza.

Chcemy by grafika pozwoliła w czytelny oraz przejrzysty sposób zapoznać się z problematyką przejścia uprawnień oraz ułatwiła zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów, jakie mogą zaistnieć w sytuacji różnorodnych przekształceń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i obowiązku posiadania odpowiednich dokumentów.

do góry