Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Roczne sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją

01.02.2017

Przypominamy o obowiązku złożenia, w terminie do 28 lutego 2017 r., rocznych sprawozdań z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją za rok 2016.

Wzór formularza sprawozdania wraz z objaśnieniami, zawarty jest w załączniku do Rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r., poz. 966).
Zapraszamy do zapoznania się z kartą usługi. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z zakładką Monitorowanie bezpieczeństwa – Wytyczne do raportów i sprawozdań.
Nieterminowe złożenie sprawozdań podlega karze zgodnie z treścią załącznika do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1834). W przypadku przesłania sprawozdań pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

 

do góry