Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konsultacje społeczne w zakresie rewizji Rozporządzeń Komisji Europejskiej

20.01.2017

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (EUAR) przeprowadza konsultacje społeczne w zakresie rewizji wspólnych metod oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności (Rozporządzenie 1158/2010 , Rozporządzenie 1169/2010 ) oraz wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru (Rozporządzenie 1077/2012 ).
Zgodnie z art. 6 oraz art. 7 Dyrektywy 2016/796  z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004, Agencja przeprowadza konsultacje z partnerami społecznymi i organizacjami reprezentującymi pasażerów oraz klientów transportu kolejowego towarów.

Przedmiotowa rewizja jest wynikiem zapisów Dyrektywy 2016/798  z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei, która reguluje m.in kwestię autoryzacji bezpieczeństwa oraz jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, który zastąpi obecnie obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa część A i część B. Zgodnie z postanowieniami art. 31 Dyrektywy 2016/798, obecnie obowiązująca Dyrektywa 2004/49/WE straci moc prawną z dniem 16 czerwca 2020 r. Komentarze przy użyciu załączonych formularzy oraz w języku angielskim mogą Państwo przesyłać na adres e-mai: CSMrevision@era.europa.eu do 17 lutego 2017 r.

Dokumenty poddane pod konsultacje:
•    Rekomendacja Agencji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa (1158/2010);
•    Rekomendacja Agencji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania jednolitej autoryzacji bezpieczeństwa (1169/2010);
•    Rekomendacja Agencji w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru krajowej władzy bezpieczeństwa, następującej po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa oraz autoryzacji bezpieczeństwa (1077/2012).  
Formularze do wniesienia komentarzy:
•    Formularz do Rozporządzenia 1158/2010
•    Formularz do Rozporządzenia 1169/2010
•    Formularz do Rozporządzenia 1077/2012

Poniżej załączamy instrukcję wypełnienia:

 

Informujemy jednocześnie, że dodatkowe informacje  znajdują się na stronie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

 

do góry