Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Więcej kontroli pociągów w trakcie ferii

19.01.2017

Ferie to nie jest czas na odpoczynek dla inspektorów z Urzędu Transportu Kolejowego. Kiedy w pociągach przybywa pasażerów, więcej jest też kontroli. Wszystko po to, by jadącym na zimowy wypoczynek zapewnić bezpieczną i komfortową podróż.

W ferie liczba podróżujących koleją rośnie. Jest więcej pociągów jadących do miejscowości turystycznych, zwiększa się też frekwencja związana z wyjazdami lub powrotami turystów. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego chce, by także w okresie wzmożonego ruchu pasażerskiego zapewniony był odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz jakość przewozów. W trakcie zimowego wypoczynku uczniów na terenie całego kraju przeprowadzone będą intensywne działania nadzorcze. Inspektorzy UTK sprawdzą przygotowanie do komfortowego, a co najważniejsze bezpiecznego transportu pasażerów. W każdym województwie pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzą szereg dodatkowych czynności, które pozwolą na bieżąco monitorować stan bezpieczeństwa ruchu kolejowego. - Ferie są czasem, w którym Urząd Transportu Kolejowego prowadzi szczególnie intensywne działania nadzorcze nad przewozami pasażerskimi. Kontrolujemy przewoźników, bo chcemy by każdy podróżujący koleją mógł bezpiecznie i komfortowo w ciepłym wagonie dojechać na zimowy wypoczynek - podkreśla Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacy Góra.

Inspektorzy UTK sprawdzają czy w składach jest odpowiednia liczba wagonów oraz czy są sprawne. W trakcie kontroli szczególną uwagę zwracają, czy odpowiednio zabezpieczone są drzwi oraz czy sprawna jest blokada uniemożliwiająca otwarcie drzwi w trakcie jazdy. Badane jest też, czy przewoźnik zapewnia komfort podróży. W zimie chodzi głównie o to, by odpowiednio działało ogrzewanie. W przypadku stwierdzenia usterek ogrzewania Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może wyłączyć z eksploatacji wagon do czasu usunięcia nieprawidłowości. Gdy przewoźnik nie wywiąże się z tego obowiązku w odpowiednim czasie, może otrzymać karę pieniężną.

Pasażerowie niezadowoleni z jakości usługi przewozu mogą złożyć reklamację do przewoźnika. Można to zrobić drogą pocztową lub w kasie biletowej. Ważne jest, by do reklamacji załączyć bilet. Reklamację biletu kupionego przez Internet można złożyć również w sieci wypełniając interaktywny formularz albo przesyłając ją na adres poczty elektronicznej przewoźnika. Niestety w przypadku biletów w formie tradycyjnej należy dostarczyć oryginał. Skargę związaną z naruszeniami praw pasażerów można przekazać również do Prezesa UTK. W takim przypadku dobrze jest załączyć treść korespondencji prowadzonej wcześniej z przewoźnikiem. Kwestia odszkodowania i jego wysokości za jazdę w zimnym lub przegrzanym pociągu to sprawa regulowana indywidualnie przez poszczególnych przewoźników.  Warto zawsze pamiętać, aby problemy zgłosić najpierw obsłudze pociągu. Ułatwi to ewentualną reklamację.

Więcej informacji o prawach przysługujących Pasażerom można znaleźć na stronie internetowej UTK.

Ferie rozpoczęły się 16 stycznia. Pierwsi na dwutygodniową przerwę wyruszyli uczniowie pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Kolejne tury zimowego wypoczynku obejmą następne województwa, aż do 26 lutego. W czasie zimowej przerwy kluczową kwestią staje się bezpieczeństwo wypoczynku, w tym także bezpieczna i komfortowa podróż.

 

do góry