Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Trzecie posiedzenie Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością

31.01.2012

W dniu 27 stycznia w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Prezesie UTK.

Prezesa UTK na spotkaniu reprezentował Wiceprezes ds. Techniki i Bezpieczeństwa Ruchu, Pan Krzysztof Banaszek. Członkowie Zespołu dyskutowali o dostępności dworców kolejowych dla osób z niepełnosprawnością w aspekcie zbliżającego się turnieju EURO 2012. Poruszono również kwestie dostępności stron internetowych dla potrzeb osób słabo widzących oraz szeroko rozumianych udogodnień dla osób głuchoniemych. Członkowie Zespołu zgłosili także postulat dot. możliwości opiniowania projektów aktów prawnych na etapie procesu ich konsultacji.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w stosunku do PKP S.A. w związku z niedostępnością na Dworcu Centralnym w Warszawie wind dla osób z niepełnosprawnością. 

Kolejne posiedzenie członków Zespołu jest planowane pod koniec lutego. W międzyczasie odbędzie się robocze spotkanie przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych z pracownikami UTK, podczas którego omówione zostaną praktyczne uwagi mające na celu dostosowanie stron internetowych UTK dla potrzeb osób niedowidzących.

do góry