Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa wersja miesięcznego druku sprawozdawczego "P" dla przewoźników kolejowych

30.01.2012

      

         W związku z nałożonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego obowiązkiem składania przez przewoźników okresowych sprawozdań dotyczących działalności na rynku transportu kolejowego, wynikającym z art. 13 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz 94, z późn. zm.) informujemy, że od dnia 1 lutego 2012 roku uległ zmianie miesięczny druk sprawozdawczy „P – podstawowe dane o rynku - przewozy osób i towarów”. Wzór nowego formularza oraz zasady sporządzania znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu w zakładce „Analizy i monitoring rynku > Formularze i ankiety”.

Jednocześnie informuję, że wydłużony został termin przedkładania sprawozdań miesięcznych. Wypełniony druk sprawozdawczy, należy przekazać w terminie 20 dni kalendarzowych po miesiącu sprawozdawczym. W przypadku nie podjęcia przez przedsiębiorcę działalności licencyjnej, należy do 20 dni kalendarzowych po miesiącu sprawozdawczym, poinformować urząd o zaistniałych przyczynach oraz podać przybliżony termin rozpoczęcia działalności przewozowej.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Analiz w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego, tel.: (22) 630-18-44 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sprawozdawczosc@utk.gov.pl.

 

 

 

do góry