Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdawczość - nowe zasady przekazywania druków i informacji statystycznych

30.01.2012

          W związku z nałożonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego obowiązkiem składania przez przewoźników oraz zarządców infrastruktury okresowych sprawozdań dotyczących działalności na rynku transportu kolejowego, wynikającym z art. 13 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a ustawyz dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 2007 r. Nr 16, poz 94, z późn. zm.) informujemy, że zniesiony został obowiązek przedkładania papierowych wersji dokumentów i druków sprawozdawczych, przekazywanych za pośrednictwem poczty na adres urzędu. 

Od dnia 1 lutego 2012 roku wszelką korespondencję dotyczącą sprawozdawczości, analiz rynkowych oraz druki okresowych sprawozdań, należy kierować wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprawozdawczosc@utk.gov.pl.

Dowodem dostarczenia przez podmiot sprawozdający korespondencji, jest potwierdzenie przeczytania wiadomości elektronicznej przez pracownika Urzędu Transportu Kolejowego.

Kompletna korespondencja powinna zawierać:

  • edytowalne pliki sprawozdań/ankiet (np. arkusz kalkulacyjny excel),
  • skan pisma przewodniego/okresowej informacji/pełnomocnictwa lub skan druków sprawozdawczych, podpisanych przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorcy (np. PDF).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Analiz w Departamencie Regulacji Rynku Kolejowego, tel.: (22) 630-18-44 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sprawozdawczosc@utk.gov.pl.

 

 

 

  

do góry