Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa jednostka notyfikowana w obszarze dyrektywy 2008/57/WE

12.12.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego autoryzował jednostkę Certa sp. z o.o. sp.k. w zakresie wykonywania zadań związanych z oceną zgodności podsystemów strukturalnych: „Infrastruktura”, „Energia” i „Sterowanie – urządzenia przytorowe” zdefiniowanych w dyrektywie 2008/57/WE.

Prezes UTK nie tylko dokonuje autoryzacji jednostek oceniających zgodność ubiegających się o notyfikację, lecz również dokonuje notyfikacji takich jednostek Komisji Europejskiej i pozostałym państwom członkowskim. Notyfikacja jednostki Certa nie spotkała się z zastrzeżeniami Komisji Europejskiej, ani pozostałych państw członkowskich, co do zakresu jej autoryzacji i notyfikacji. Tym samym nowa jednostka może prowadzić działalność jednostki notyfikowanej w zakresie wskazanym w załączniku do decyzji Prezesa UTK, udzielającej autoryzacji.

Prezes UTK autoryzuje, a następnie notyfikuje jednostkę, jeżeli spełnia ona przesłanki określone w ustawie o systemach oceny zgodności. Spółka Certa wykazała, że spełnia warunki do prowadzenia działalności jednostki notyfikowanej w zakresie udzielonej autoryzacji.

Tym samym Certa stała się kolejną, po Instytucie Kolejnictwa, Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR”, Transportowym Dozorze Technicznym, Certyfikacji Infrastruktury Transportu i TUV Rheinland Polska sp. z o.o., polską jednostką notyfikowaną.

 

do góry