Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Razem w stronę bezpiecznego rynku kolejowego – porozumienie polsko-węgierskie

06.12.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra i Prezes Krajowego Urzędu Transportu (NKH) Alscher Tamás podpisali 5 grudnia w Budapeszcie porozumienie w sprawie prowadzenia wspólnego nadzoru nad podmiotami rynku kolejowego operującymi w Polsce i na Węgrzech.

NKH jest węgierskim odpowiednikiem Urzędu Transportu Kolejowego wykonującym czynności administracyjne i nadzorcze związane z transportem. Urząd jako centralna instytucja administracji publicznej ds. transportu nadzoruje i monitoruje uczestników rynku w zakresie podejmowanych czynności i przewozów.

Porozumienie pomiędzy krajowymi organami ds. bezpieczeństwa Polski i Węgier zakłada głównie wymianę informacji i doświadczeń dotyczących podmiotów rynku kolejowego posiadających certyfikat części B w odpowiednich krajach, m. in. z zakresu strategii i planów nadzoru, rodzaju i liczby stwierdzonych niezgodności, poziomu bezpieczeństwa poszczególnych przedsiębiorstw kolejowych czy wyników działań nadzorczych. Organy będą współpracować również w zakresie działań nadzorczych wobec podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM). W ramach porozumienia oba kraje będą również wymieniać informacje związane z poważnymi niezgodnościami, mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo oraz znaczącymi zmianami wprowadzonymi w systemach zarzadzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw kolejowych, które wymagają zmiany certyfikatów bezpieczeństwa części A.

Celem porozumienia jest wzajemne wsparcie obu państw w dążeniu do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Podobne porozumienie zostało zawarte 21 lipca 2015 r. z Litwą.

Współpraca i koordynacja działań nadzorczych prowadzonych przez NSA jest oparta o Załącznik IV do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1158/2010 i Załącznik III do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1169/2010, a także o Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1077/2012 w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa (CSM).

 

do góry