Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przewozy intermodalne w trzecim kwartale 2016 r.

05.12.2016

W trzecim kwartale 2016 roku przewoźnicy przetransportowali ponad 243 tys. jednostek, co stanowiło ponad 368 tys. TEU (1 TEU jest odpowiednikiem standardowego kontenera 20-stopowego). W porównaniu z III kwartałem 2015 roku ich liczba wzrosła o 34,30% (wg TEU o 31,08%).

Masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2016 roku wyniosła blisko 3,3 mln ton,
a wykonana praca przewozowa przekroczyła 1,1 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 5,73% (wg masy) i 8,62% (wg wykonanej pracy).

W III kwartale 2016 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało jedenastu licencjonowanych przewoźników. Głównymi graczami na rynku, podobnie jak w poprzednich kwartałach, pozostawały spółki PKP Cargo, DB Cargo Polska i  Lotos Kolej.
Łącznie osiągnęły udział w rynku blisko 80% (wg przewiezionej masy) oraz blisko 84% (wg wykonanej pracy przewozowej).

Najnowsze dane kwartalne dotyczące kolejowych przewozów intermodalnych dostępne są cyklicznie na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce:
Analizy i monitoring rynku - Statystyka kwartalna - Przewozy towarowe - Przewozy intermodalne w 2016 roku.

 

do góry