Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zatwierdzone stawki Cargotor

02.12.2016

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdził stawki jednostkowe opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej Cargotor sp. z o.o., dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.

Cargotor zarządza infrastrukturą kolejową w rejonie Centrum Przeładunkowego Małaszewicze oraz  w ramach punktów stacyjnych zlokalizowanych na terenie Polski.

Prezes UTK wydał decyzję zgodną z wnioskiem zarządcy ponieważ przedłożone do zatwierdzenia kalkulacje stawek uznane zostały za zgodne z zasadami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa. W celu oceny zasadności wysokości stawek jednostkowych opłat UTK zasięgnął opinii niezależnego eksperta - biegłych rewidentów – KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k.

KPMG Audyt przekazała Urzędowi opinię potwierdzającą, że stawki zostały wyliczone zgodnie z przyjętymi kryteriami, a tym samym potwierdziła zasadność wysokości stawek zarządcy.

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 utrzymały się na podobnym poziomie jak dla rozkładu jazdy pociągów 2015/2016.

Z treścią decyzji można zapoznać się pod tym adresem

do góry