Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja zaleceń PKBWK – ankieta

02.12.2016

Uprzejmie informujemy, że ankieta, którą należy wypełnić w celu przekazania informacji realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych (PKBWK) jest dostępna pod linkiem http://utkgik.home.pl/ankietaDBK/

Ankieta jest dostępna również na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego www.utk.gov.pl (zakładka Bezpieczeństwo Systemu Kolejowego > Monitoring bezpieczeństwa > Zalecenia bezpieczeństwa).

Po kliknięciu przycisku „wyślij” ankieta zostanie w sposób automatyczny przekazana do Urzędu.

Przypominamy jednocześnie, iż wypełniony formularz ankiety należy dodatkowo wydrukować i podpisać zgodnie z reprezentacją podmiotu określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przez osoby upoważnione na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa i przesłać do 16 grudnia 2016 r. na adres Urzędu Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

do góry