Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nagrody dla kolejarzy bohaterów

25.11.2016

Finał I Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

Nagrody dla promujących bezpieczeństwo na kolei. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra oraz wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel wręczyli wyróżnienia i nagrody w konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Kapituła konkursu nagrodziła przedsiębiorstwa kolejowe wprowadzające rozwiązania promujące bezpieczeństwo. Wyróżnienia trafiły do kolejarzy, których można nazwać bohaterami. Uratowali życie pasażerów i kolegów z pracy.

Urząd Transportu Kolejowego w tym roku pierwszy raz ogłosił konkurs „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Chodzi o to, by bezpieczeństwo na kolei kształtować nie tylko poprzez kontrole, ale również nagradzając dobre praktyki i działania zwiększające bezpieczeństwo. Wyróżniono przedsiębiorstwa kolejowe i osoby szczególnie zasłużone dla kolejnictwa. – Mamy dziś nie tylko finał konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, ale również obchodzimy Święto Kolejarza. To nie przypadek. Chcemy by bezpieczeństwo i kolej szły w nieodłącznej parze – otworzył Finał Konkursu Prezes UTK, Ignacy Góra.

Za ważne wydarzenie uznał konkurs wiceminister Andrzej Bittel, gdyż przyczynia się do doskonalenia procedur oraz służy nawiązywaniu współpracy pomiędzy nauką, biznesem oraz instytucjami publicznymi. Przypomniał, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest jednym z sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

W piątek, 25 listopada 2016 r., w Auli gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wyróżnienia otrzymali:

Mateusz Szymański - maszynista Kolei Wielkopolskich. Wyróżnienie zostało przyznane za bohaterskie zachowanie w trakcie zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym. Dzięki szybkiej reakcji i zachowaniu pana Mateusza, który wybiegł z kabiny maszynisty, aby ostrzec pasażerów przed zderzeniem, nikt poważnie nie ucierpiał. Belka przewożona ciężarówką wpadła do wnętrza szynobusu. Tylko dzięki zastosowaniu się do poleceń maszynisty jedna z pasażerek uniknęła zranienia. Do wypadku doszło 19 kwietnia 2016 r. na trasie Poznań – Wągrowiec.

Dariusz Strycharski i Zbigniew Lech – maszynista i starszy ustawiacz spółki PKP Cargo. 2. lutego 2016 r. uratowali życie rewidenta, który zasłabł w trakcie pracy na bocznicy. Rewident stracił przytomność w lokomotywie SM42. Maszynista Dariusz Strycharski rozpoczął reanimację w ciasnej kabinie, wezwał pogotowie i po otrzymaniu zgody z nastawni przejechał przed budynek odprawy pociągów. Tam do akcji reanimacyjnej dołączył starszy ustawiacz Zbigniew Lech. Lekarze podkreślali, że gdyby nie szybka i profesjonalna pomoc pracowników PKP Cargo S.A., poszkodowanego nie udałoby się uratować.

Spółka Orlen Koltrans sp. z o.o. za proste rozwiązanie znacznie poprawiające bezpieczeństwo: zastosowanie taśm odblaskowych i dodatkowego oświetlenia na lokomotywach poprawiających widoczność pojazdów kolejowych w nocy.

Kapituła Konkursu wybrała czterech laureatów I edycji. Nagrodzeni zostali:

Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych Kolprem sp. z o.o. za kompleksowe rozwiązanie systemowe oparte na trzech punktach - skutecznym i silnym przywództwie oraz zaangażowaniu kierownictwa wszystkich szczebli, zaangażowaniu pracowników przejawiającemu się ich konstruktywnym udziałem w działaniach na rzecz bezpieczeństwa oraz stałym monitorowaniu zgodności działań z założonymi celami.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. za zastosowanie w pojazdach tachografu elektronicznego z modułem samoczynnego hamowania pociągu. Urządzenie przeznaczone jest do rejestracji parametrów eksploatacyjnych pracy pojazdu i oparte jest m. in. o satelitarną lokalizację pojazdów trakcyjnych na linii kolejowej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Szlaban na ryzyko”. Kampania polegała na opracowaniu jednej koncepcji przekazywanej w całorocznych działaniach na terenie kraju m. in. podczas cyklicznych działań edukacyjnych, symulacji, konkursów, happeningów, prelekcji dla dzieci. Wszystko po to, by na przejazdach i innych terenach kolejowych było bezpieczniej.

STK S.A. znalazła się wśród zwycięzców dzięki zastosowaniu Elektronicznego systemu zgłaszania i analizowania informacji dotyczących bezpieczeństwa kolejowego. Celem utworzenia systemu informacji ds. bezpieczeństwa kolejowego było zapewnienie bezpiecznej i nieskrępowanej możliwości zgłaszania wszelkich sytuacji mogących rodzić możliwość zagrożenia bezpieczeństwa.

W uroczystości wręczenia nagród Prezesa UTK udział wzięli rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, przedstawiciele uczelni wyższych, instytutów badawczo-rozwojowych, izb gospodarczych oraz spółek kolejowych.

Konkurs „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” został ogłoszony 12 sierpnia 2016 r. jako kontynuacja podpisanej w tym roku przez przedstawicieli podmiotów sektora kolejowego „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”. Dedykowany był głównie dla sygnatariuszy „Deklaracji”. – Kultura bezpieczeństwa jest wielopłaszczyznowa. Widać to po tym, że wśród nagrodzonych działań znalazły się zarówno rozwiązania czysto techniczne, jak i bazujące na kampaniach społecznych, a także pomysły systemowe takie jak stworzenie całego systemu zgłaszania i analizy nieprawidłowości – podkreślał w trakcie wręczenia nagród dyrektor Departamentu Nadzoru UTK, Piotr Szczepaniak.

„Deklaracja” zawiera zasady kultury bezpieczeństwa, na które składają się w szczególności:

  • postrzeganie bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
  • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenie od przypisywania winy,
  • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • rzetelny wewnętrzny nadzór nad realizacją procesów systemów zarządzania,
  • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Założeniem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” jest wymiana doświadczeń podmiotów rynku kolejowego w zakresie promowania kultury bezpieczeństwa oraz podejmowania działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego. Chodzi o nagrodzenie działań szczególnie wyróżniających się na tym tle, spełniających w najwyższym stopniu cztery kryteria: innowacyjność, systemowość rozwiązania, korzyści dla bezpieczeństwa transportu kolejowego i stopień wdrożenia.

Cztery nagrodzone przedsiębiorstwa będą mogły przez rok posługiwać się złotym logotypem „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

 

{GALERIA:23393-23394-23395}

 

do góry