Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes UTK cofnął certyfikat bezpieczeństwa spółce Karpiel

16.11.2016

Kontrola UTK wykazała nieprawidłowości w działaniu spółki Karpiel. Wskutek kontroli i przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję o cofnięciu w całości certyfikatu bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego Karpiel sp. z o.o.

Kontrolerzy UTK wykryli błędy we wdrożeniu i stosowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie spełniało już warunków wydania certyfikatu bezpieczeństwa.

Decyzja nie jest ostateczna. – Bezpieczeństwo ruchu kolejowego to dla nas priorytet. A certyfikowani przewoźnicy kolejowi są zobowiązani do prowadzenia działalności zgodnie z przyjętymi procedurami w systemach zarządzania bezpieczeństwem. Powinni również stosować rozwiązania przyjęte w ramach wspólnych metod bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka oraz monitorowania – przypomina dyrektor Departamentu Nadzoru, Piotr Szczepaniak. Przewoźnicy powinni również wykorzystywać wewnętrznie narzędzia nadzoru nad spełnianiem w sposób ciągły warunków wydania certyfikatu.

Powyższe zalecenia wynikają z rozporządzeń Komisji Europejskiej nr 402/2013, 1078/2012 oraz z rozporządzenia 1158/2010.

do góry