Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki kontroli świąteczno-noworocznych

18.01.2012

Kontrole wybranych połączeń kolejowych i dworców przeprowadzono w okresie świąteczno-noworocznym dniach 23, 26 i 29 grudnia 2011 r. oraz w dniu 01 stycznia 2012 r. Ich celem było sprawdzenie zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny podczas podróży.
 

Kontrolerzy zwrócili szczególną uwagę na:
1. Prawidłowość i dostępność informacji o aktualnym rozkładzie jazdy pociągów, w tym informacji
o dostępności pociągów dla osób z niepełnosprawnością oraz ze sprzętem sportowym, jak również
o zakłóceniach w kursowaniu pociągów.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie całej podróży, w tym na stacjach i przystankach osobowych.
3. Warunki podróżowania w pociągach, w tym na:
a) czystość zewnętrzną i wewnętrzną taboru kolejowego, w tym czystość toalet, przedziałów, korytarzy, dostępność środków higieny osobistej;
b) oświetlenie;
c) frekwencję w pociągach;
d) ogrzewanie w pociągach, sprawność termostatów oraz możliwości regulacji temperatury.
4. Właściwe oznakowanie pociągów w tablice i wyświetlacze informujące o trasie pociągu, właściwe oznakowanie wyjść awaryjnych z pociągów oraz dostępność i oznakowanie gaśnic.
5. Dostosowanie pociągów do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym w szczególności oznaczenie tych pociągów na rozkładach jazdy.

Przedmiotem kontroli były wybrane pociągi pasażerskie różnych spółek kolejowych. W okresie świąteczno-noworocznym inspektorzy UTK skontrolowali 163 pociągi. Kontrole przeprowadzono na 12 stacjach początkowych lub postojowych.

Zdecydowana większość kontrolowanych składów pociągów zestawiona była zgodnie z planem zestawienia składów pasażerskich. Podczas przeprowadzonych kontroli odnotowano jedynie trzy przypadki opóźnień odjazdu pociągów powyżej 20 minut.

Frekwencja w poszczególnych relacjach kształtowała się generalnie na poziomie 5-95%, w kilkunastu przypadkach przekroczyła jednak 100%, nie spowodowało to jednak rezygnacji z podróży i reklamacji podróżnych.

Wystąpiło dodatkowo kilkanaście przypadków niedotrzymania odpowiedniego poziomu czystości. Oświetlenie w pociągach działało bez większych zastrzeżeń. W dziewięciu pociągach wystąpiła usterka systemu ogrzewania w poszczególnych wagonach. Zanotowano sporadyczne przypadki braku wody w toaletach. W jedenastu połączeniach kontrolerzy odnotowali usterki drzwi. Nie odnotowano przypadków usterek lub złego stanu technicznego okien, półek i stopni wagonów. W kilku przypadkach gaśnice znajdowały się w nieoznakowanych szafkach.
 

Kontrolerzy stwierdzili niewystarczający poziom występowania udogodnień dla osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich, w zakresie dostępu do peronów dalekobieżnych.  

do góry