Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pełni Krzysztof Dyl

05.01.2012

Prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.), na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, z dniem 5 stycznia 2012 r. odwołał Pana Krzysztofa Jaroszyńskiego ze stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Do czasu powołania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Premier powierzył pełnienie obowiązków Panu Krzysztofowi Dylowi - Wiceprezesowi ds. Regulacji Rynku Kolejowego

do góry