Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kontrolne Urzędu Transportu Kolejowego w 2011 roku

22.12.2011

                                                                       Warszawa, 22 grudnia 2011 r.

 

 

Działania kontrolne Urzędu Transportu Kolejowego w 2011 roku

 

Urząd Transportu Kolejowego i jego siedem Oddziałów Terenowych wykonają w tym roku ponad tysiąc czynności kontrolnych wobec podmiotów rynku kolejowego (przez 11 miesięcy wykonano już 970 takich czynności).

Prawie 90 proc. z nich dotyczyło przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz przestrzegania praw pasażera. Pozostałe 10 proc. to kontrole dotyczące kwestii związanych z wydawaniem zezwoleń technicznych, licencjonowania lub regulacji rynku kolejowego. Najwięcej, bo ponad 300 kontroli przeprowadził w 2011 roku Oddział Warszawski. Ma on najbardziej rozległy terytorialnie obszar działania, a na jego terenie zarejestrowanych jest najwięcej siedzib znaczących podmiotów rynku kolejowego.

W   skali całej Polski w efekcie przeprowadzonych dotychczas działań wydanych zostało ogółem 1589 zaleceń pokontrolnych, z których zrealizowano 1102. W trakcie realizacji pozostaje 487. W związku z kontrolami sporządzono też m.in. sześć wniosków do Prezesa UTK o nałożenie kary pieniężnej, dwa wnioski o wstrzymanie ruchu i pięć wniosków o cofnięcie licencji. W kilku przypadkach, po stwierdzeniu nieprawidłowości, powiadomiono inne organy nadzoru (Państwową Inspekcję Pracy, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska).

Dodatkowo UTK dokonał czynności kontrolnych mających na celu ocenę zgodności ze świadectwem dopuszczenia typu wyrobów stosowanych w kolejnictwie. Ogółem przez 11 miesięcy wydano 861 takich ocen zgodności.

do góry