Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W dniu 31.08.2007 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli UTK pod kierownictwem dr Mirosława Antonowicza Wiceprezesa UTK ds. regulacji rynku kolejowego z przedstawicielami UOKiK pod kierownictwem dr Małgorzaty Krasnodębskiej Wiceprezes UOKiK.

31.08.2007

Na spotkaniu wymieniono informacje o pracach urzędów w zakresie problematyki rynku kolejowego.

Do czasu sformalizowania współpracy w formie porozumienia ustalono, że oba urzędy będą bezpośrednio ze sobą współpracowały w zakresie wzajemnych opinii, stanowisk, w kwestii funkcjonowania rynku transportu kolejowego.

Przedstawiciele UOKiK podnieśli także problem nadzoru rynku i oceny zgodności wyrobów. Sformalizowanie współpracy jest możliwe po ocenie zainicjowanej współpracy i dalszego przebiegu dwustronnych kontaktów.

do góry