Navigation

Monthly statistic 2019

Freight rail transport results in 2019

More details in MS Excel file

  January - March
2019
January - March
2018
January - March
2017
change %
2019/2018
change %
2018/2017
weight [m ton] 60.08 61.88 54.28 -2.91% 14.00%
transport performance [m ton-km] 14 224.50 14 346.92 12 117.73 -0.85% 18.40%
operating performance [m train-km] 20.67 21.10 17.71 -2.03% 19.12%

Weight [m ton]

  2019 2018 2017 change %
2019/2018
change %
2018/2017
January 19.69 20.88 17.06 -5.69% 22.36%
February 19.02 19.37 16.82 -1.79% 15.15%
March 21.36 21.63 20.40 -1.22% 6.05%
April   20.45 19.33   5.78%
May   20.72 20.47   1.20%
June   20.83 20.07   3.79%
July   21.17 20.54   3.06%
August   21.13 21.05   0.41%
September   20.60 20.87   -1.31%
October   22.63 21.71   4.24%
November   21.49 21.40   0.39%
December   19.36 20.16   -3.99%

Share of RUs in terms of weight
(share>0.5%)

   I-III 2019  I-III 2018  2018
PKP Cargo 42.11% 42.58% 43.57%
DB Cargo Polska 17.35% 18.32% 16.41%
Lotos Kolej 4.77% 4.87% 5.00%
PKP LHS 4.29% 4.67% 4.28%
CTL Logistics 3.60% 4.36% 4.12%
PUK Kolprem 3.24% 3.09% 3.03%
Orlen Kol-Trans 2.46% 2.24% 2.08%
Freightliner PL 2.22% 2.35% 2.47%
Pol-Miedź Trans 1.79% 1.85% 1.82%
Rail Polska 1.69% 1.75% 1.70%
CD Cargo Poland 1.52% 1.52% 1.53%
Captrain Polska 1.19% 0.81% 1.18%
PKP Cargo Service 1.14% 0.80% 0.74%
Ciech Cargo 1.13% 1.23% 1.20%
Inter Cargo 1.02% 0.93% 0.85%
PCC Intermodal 0.86% 0.53% 0.68%
KP Kotlarnia 0.74% 0.82% 1.26%
LTE Polska  0.71% 0.34% 0.47%
JSW Logistics 0.57% 0.65% 0.54%
HSL Polska 0.54% 0.34% 0.58%
Ecco Rail 0.43% 0.53% 0.55%
Others  6.66% 5.40% 5.95%

Share of RUs in terms of weight
January - March 2019 (share>0.5%)

 


Transport performance [m tkm]

  2019 2018 2017 change %
2019/2018
change %
2018/2017
January 4 564.82 4 787.79 3 711.61 -4.66% 28.99%
February 4 507.15 4 529.59 3 844.75 -0.50% 17.81%
March 5 152.54 5 029.54 4 561.37 2.45% 10.26%
April   4 932.91 4 439.67   11.11%
May   4 965.37 4 662.67   6.49%
June   4 916.40 4 608.89   6.67%
July   5 099.28 4 750.65   7.34%
August   5 112.54 4 813.61   6.21%
September   5 013.70 4 785.14   4.78%
October   5 486.80 5 025.22   9.19%
November   5 135.25 4 952.51   3.69%
December   4 640.89 4 672.95   -0.69%

Share of RU in terms of transport performance (share>0.5%)

  I-III 2019  I-III 2018  2018
PKP Cargo 45.85% 48.31% 48.35%
Lotos Kolej 8.70% 8.75% 8.94%
DB Cargo Polska 6.02% 5.63% 5.40%
PKP LHS 5.81% 6.56% 5.69%
CTL Logistics 4.17% 5.09% 4.65%
Orlen Kol-Trans 3.70% 3.50% 3.27%
Freightliner PL 2.85% 3.14% 3.21%
Inter Cargo 2.32% 2.19% 2.02%
CD Cargo Poland 2.06% 2.14% 2.18%
Captrain Polska 1.78% 1.23% 1.72%
PUK Kolprem 1.70% 1.39% 1.43%
Rail Polska 1.69% 1.59% 1.55%
Pol-Miedź Trans 1.53% 1.72% 1.67%
PCC Intermodal 1.13% 0.46% 0.83%
STK 1.03% 1.68% 1.52%
LTE Polska 1.01% 0.46% 0.69%
Ciech Cargo 0.96% 1.07% 1.07%
Olavion 0.81% 0.00% 0.08%
Logistics & Transport  0.68% 0.18% 0.41%
Railpolonia 0.63% 0.00% 0.23%
Ecco Rail 0.56% 0.86% 0.77%
EP Cargo 0.54% 0.11% 0.12%
HSL 0.52% 0.17% 0.40%
Others 3.95% 3.77% 3.79%

Share of RU in terms of transport performance
January - March 2019 (share>0.5%)

 

Operating performance [m train-km]

  2019 2018 2017 change %
2019/2018
change %
2018/2017
January 6.69 6.97 5.49 -3.95% 27.02%
February 6.48 6.67 5.56 -2.82% 19.96%
March 7.50 7.46 6.67 0.46% 11.93%
April   7.29 6.39   14.06%
May   7.31 6.73   8.61%
June   7.33 6.75   8.60%
July   7.58 6.95   9.05%
August   7.59 7.05   7.57%
September   7.47 7.09   5.48%
October   8.01 7.35   8.94%
November   7.57 7.26   4.34%
December    6.75 6.80   -0.71%

Average distance [km]

  2019 2018 2017 change %
2019/2018
change %
2018/2017
January 232 229 218 1.09% 5.42%
February 237 234 229 1.32% 2.31%
March 241 233 224 3.71% 3.98%
April   241 230   5.04%
May   240 228   5.23%
June   236 230   2.77%
July   241 231   4.15%
August   242 229   5.78%
September   243 229   6.17%
October   242 231   4.75%
November   239 231   3.28%
December    240 232   3.44%

 

List of railway undertakings performing freight transport activity in 2019 based on freight licence

1 PKP CARGO S.A.
2 PKP LHS Sp. z o.o.
3 PKP Cargo Service Sp. z o.o.
4 PKP ENERGETYKA S.A.
5 CTL Logistics Sp. z o.o.
6 CTL Północ Sp. z o.o.
7 DB Cargo Polska S.A.
8 DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
9 Alza Cargo Sp. z o.o.
10 Barter S.A.
11 Bartex Sp. z o.o.
12 Budimex Kolejnictwo Sp. z o.o.
13 Captrain Polska Sp. z o.o. 
14 Cargo Master Sp. z o.o.
15 Cargo Polska sp. z o.o.
16 Cargo Przewozy Towarowe. Transport Sp. z o.o. Sp. k.
17 CD Cargo Poland Sp. z o.o.
18 CEMET S.A.
19 Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o.
20 CIECH CARGO Sp. z o. o. 
21 Colas Rail Polska Sp. z o.o.
22 DOLKOM Sp. z o.o.
23 Ecco Rail Sp. z o.o.
24 Eurotrans Sp. z o.o.
25 F.H.U "ORION Kolej" Krzysztof Warchoł
26 FREIGHTLINER PL Sp. z o.o.
27 Grupa Azoty "KOLTAR" Sp. z o.o.
28 HSL Polska Sp. z o.o.  
29 Inter Cargo Sp. z o.o.
30 JSW Logistics Sp. z o.o. (formerly Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o.)
31 Karpiel Sp. z o.o.
32 KOLEJ BAŁTYCKA S.A.
33 KP KOTLARNIA S.A.
34 Logistics & Transport Company Sp. z o.o. 
35 LOTOS KOLEJ Sp. z o.o.
36 LTE Polska Sp. z o.o.
37 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
38 MAJKOLTRANS Sp. z o.o.
39 Metrans Polonia Sp. z o.o.
40 Moris Sp. z o.o.
41 NKN Usługi Kolejowe Sp. z o.o
42 Omniloko Sp. z o.o.
43 Orion Rail Logistics Sp. z o.o. 
44 ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
45 Olavion Sp. z o.o.
46 P.R.T Torrems Sp. z o.o.
47 PCC Intermodal S.A.
48 PNiUIK w Krakowie Sp. z o.o.
49 POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
50 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
51 POZ BRUK Sp. z o.o. S.K.A.
52 PROTOR sp. z o.o. 
53 Przedsiębiorstwo Budownictwa Spec. TRANSKOL Sp. z o.o.
54 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowc.Wtórnymi "DEPOL" Sp. z o.o.
55 Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM Spółka z o.o.
56 RAIL POLSKA  Sp. z o.o.
57 Railpolonia sp. z o.o. 
58 SKPL Cargo Sp. z o.o.
59 STK S.A.
60 Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
61 TABOR DĘBICA sp. z o.o.
62 TORPOL Sp. z o.o.
63 Trainspeed Sp. z o.o.
64 TRAKCJA PRKI i S.A.
65 Transchem Sp. z o.o.
66 Wiskol Sp. z o.o.
67 Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o.
68 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
69 ZUE S.A. 

 

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

 

go up