Nawigacja

Misja i wizja UTK

Misja i wizja UTK

 

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kształtowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego na terenie Polski.

 

Wizja Urzędu Transportu Kolejowego zawiera profesjonalne, skuteczne wspieranie rozwoju systemów i standardów bezpieczeństwa oraz konkurencyjności transportu kolejowego.

 

do góry