Nawigacja

Kampania Kolejowe ABC

 „Kampania Kolejowe ABC” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności mamy możliwość stworzenia nowego pakietu edukacyjnego wzbogaconego o nowoczesne środki przekazu. Dotrzemy do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu całej Polski, by propagować zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.

Działania w ramach projektu będziemy realizować dwutorowo. Pierwszym rodzajem działań będą zajęcia edukacyjne prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski – zakłada się przeprowadzenie około 500 takich zajęć. Drugą warstwą realizacji projektu będzie informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zachęcamy do bieżącego monitorowania informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

Wartość całkowita projektu: 27 630 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 23 485 500,00 PLN

W ramach systemu realizacji projektów POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać w szczególności poprzez:

  1. naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  2. https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/